GRUNDFOS BLUEFLUX®

Grundfos Blueflux® takaa parhaan moottorihyötysuhteen

Jokainen Grundfos Blueflux® -moottoria ajava teknologia on kehitetty vastaamaan pumppujärjestelmän tai -ratkaisun käyttökohteen oikeita tarpeita — ja aina luotettavuuden ja tehokkuuden ehdoilla.

Pumppujärjestelmä tai -ratkaisu Grundfos Blueflux® -moottorilla on huomattavasti parempi hyötysuhteeltaan kuin vastaavat ratkaisut ja vähentää elinkaarikustannuksia huomattavasti. Kun moottoriteknologia yhdistetään edistykselliseen pumppusuunnitteluun ja nopeuden säätelyyn, Grundfos takaa ylivoimaisen järjestelmähallinnan, pienemmät päivittäiset käyttökustannukset ja matalammat ympäristövaikutukset.

Grundfos Blueflux® -moottoritekniikan myötä Grundfos on vaikuttanut myös yleisesti moottoriteknologioiden kehitykseen. Korkean hyötysuhteen moottorien teknologisena johtajana, Grundfos kutsuttiin avustamaan EU-lainsäädännön teknisissä näkökohdissa. Vaikutimme oleellisesti EuP-direktiivin luonnostelussa ja hyväksynnässä, sillä EU:n ekosuunnitteluvaatimukset perustuvat pitkälti meidän asiantuntijalausuntoihimme.

Omalla asiantuntijuudellamme pystyimme lisäämään poliittisten päättäjien tietoisuutta nopeutta säätelevien pumppujen suuresta energiansäästöpotentiaalista. Vaikutimme siihen, että uudessa lainsäädännössä otetaan nyt huomioon myös taajuusmuuttajat. Lopputuloksena syntyi päämääräksi vähentää Euroopan vuosittaista sähkönkulutusta viisi prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä on noin kymmenen kertaa enemmän kuin ennen Grundfosin väliintuloa oli suunniteltu.

Tutkijat, mielipidejohtajat, poliitikot ja partnerit ovat ottaneet huomioon asiantuntijuudemme energiaoptimoinnissa ja asiakkaita koskevissa kysymyksissä. Grundfos on poikkeuksellisessa asemassaan pystynyt vaikuttamaan ja edistämään pumppualan kestävää kehitystä. Olemme tarjonneet ratkaisuja, jotka pitävät elinkaarikustannukset alhaalla, vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja vähentävät pumppujärjestelmien ja -ratkaisujen ekologista jalanjälkeä.

Grundfos Blueflux® -merkintä takaa, että moottoriteknologia on edellä nykyisiä markkinastandardeja, ja moottoriteknologiamme joko kohtaa tai ylittää lainsäädännölliset vaatimukset moottorien hyötysuhteen osalta.


Tekniset tiedot

Kaaviot, CAD-piirrokset, käsikirjat ja huolto.


EI KOMPROMISSEJA


EI KOMPROMISSEJA 
— parhaan hyötysuhteen ja tukkeutumattomuuden välillä.


Lue lisää

SE- & SL-JÄTEVESIPUMPUT


Kuinka arvostelisit kokemuksesi sivustollamme?Muita kommentteja

Sähköpostiosoite