ECADEMY

ECADEMY

Ecademyn tarkoituksena on ainoastaan tiedon tarjoaminen. Tarjotut tiedot eivät ole neuvoja mihinkään tiettyyn asiaan. Käyttäjien vastuulla on hankkia sellaiset neuvot asianmukaisesta lähteestä.

Grundfos ei ole vastuussa Ecademysta hankittujen tietojen tai niiden noudattamisen aiheuttamista mahdollisista menetyksistä. Grundfos ilmoittaa täten, että siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, se ei ole missään vastuussa mainittujen tietojen perusteella tapahtuvista käyttäjien teoista tai tekemättä jättämisestä.

Tarjottuihin Palveluihin kuuluu osana se, että käyttäjät voivat halutessaan testata tietojaan testissä. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista ja ilmaista, ja Grundfosilla on oikeus poistaa tai vaihtaa kysymyksiä milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Grundfosilla on oikeus oman harkintansa mukaan lopettaa Ecademyn käyttöoikeus, ja lopettamiseen voi sisältyä ansaittujen mutta vielä käyttämättömien pisteiden menettäminen, mikäli jäsenyyttä käytetään väärin. Väärinkäyttäminen voi olla esimerkiksi häiritsevää tai epäkunnoittavaa käyttäytymistä Grundfosia tai sen kumppaneita tai näiden työntekijöitä kohtaan. Kullakin käyttäjällä/henkilöllä saa olla vain yksi Ecademy-käyttäjätili. Myös tahallinen väärinkäyttö tai väärien tietojen antaminen johtaa käyttöoikeuden menetykseen.

 

KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT

Käyttäessäsi Palvelua verkkosivuillamme www.grundfos.fi, sitoudut noudattamaan seuraavia sääntöjä:
- en riko voimassa olevia lakeja, asetuksia tai sääntöjä
- en ahdistele, loukkaa, uhkaile, nolaa enkä pelottele ketään enkä loukkaa kenenkään henkilön tai minkään tahon yksityisyyttä
- en jaa tai lähetä Palvelussa kaupallista, mainos- tai myynninedistämismateriaalia, en myöskään roskapostia tai joukkopostia
- en anna vääriä tietoja rekisteröitymislomakkeeseen enkä koskaan tai millään tavoin esitä olevani joku muu
- en jaa tai lähetä valheellisia, karkeita, loukkaavia, sopimattomia, säädyttömiä, häiritseviä tai liiallisia viestejä tai tietoja
- en jaa tai lähetä aineistoa, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia tai muuta henkisen omaisuuden suojaa.

Mikäli rikot näitä sääntöjä, Grundfos voi ennalta ilmoittamatta lopettaa käyttöoikeutesi mihin tahansa/kaikkiin palveluihin, poistaa rekisteröintisi, tuhota viestisi ja ryhtyä mihin tahansa muihin harkintansa mukaan sopiviksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

 

VIESTINTÄ

Käyttäjä antaa luvan Grundfosille lähettää käyttäjälle markkinointimateriaalia, myös sähköpostia.

Grundfos ja Grundfos-konsernin jäsenyritykset voivat käyttää sivustolta www.grundfos.fi saatavia henkilö- ja käyttäytymistietojasi sinulle lähetettävien tietojen räätälöintiin.

 

MUUTA

Grundfosilla on oikeus Palveluiden muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen milloin tahansa, ilman syytä tai ennakkoilmoitusta. Lisäksi Grundfosilla on oikeus lopettaa Palveluihin pääsy ja niiden käyttö teiltä, järjestelmänvalvojaltanne tai keneltä tahansa valtuutetuista käyttäjistänne milloin tahansa, ilman syytä tai ennakkoilmoitusta. Edellä mainittua rajoittamatta, Grundfos voi keskeyttää tai lopettaa Palveluihin pääsynne milloin tahansa, mikäli rikotte käyttöehtoja.

Nämä käyttöehdot muodostavat Grundfosin ja käyttäjän välisen koko sopimuksen, joka korvaa kaikki aiemmat sopimukset.

Tämä Sopimus on laadittu ja sitä tulkitaan kaikissa suhteissa Tanskan lakien alaisuudessa. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki mahdolliset kanteet tai riita-asiat, joita hänellä mahdollisesti on Grundfosia vastaan, käsitellään tanskalaisessa oikeusistuimessa.

Se, että Grundfos ei vaadi jonkin ehdon noudattamista, ei tarkoita, että Grundfos luopuisi oikeudestaan vaatia sitä myöhemmin. Mikäli jokin näistä ehdoista todetaan oikeudessa pätemättömäksi, muut ehdot ovat voimassa. Voimme harkintamme mukaan siirtää tämän sopimuksen automaattisesti mille tahansa Grundfos-konsernin oikeussubjektille.