ECADEMY

Asiaa pumppukäyristä

Pumps_Task 04_main image_900x425

Pumppukäyristä 

Keskipakopumpun tuottoa kuvataan ominaiskäyrillä. Keskipakopumpun ominaiskäyrät näkyvät kuvassa 1 (pdf) . Nostokorkeus, tehonkulutus, hyötysuhde ja NPSH näytetään virtaaman funktiona.

Esitteissä olevat pumppukäyrät kattavat yleensä vain pumppuosan. Siksi esitteissä mainittu tehonkulutus, P2-arvo, tarkoittaa vain pumpun ottamaa sähkötehoa (katso kuva 1 - pdf). Sama koskee hyötysuhdetta, joka kattaa vain pumppuosan (η = ηP). Joissakin integroidulla moottorilla ja mahdollisesti integroidulla taajuusmuuttajalla varustetuissa pumpputyypeissä (koteloidulla moottorilla varustetut pumput) tehonkulutuksen käyrä ja η-käyrä kattavat sekä moottorin että pumpun.

Tässä tapauksessa on huomioitava P1-arvo.

Pumppukäyrät laaditaan yleensä standardin ISO 9906 liitteen A mukaisesti. Standardissa määritellään käyrien toleranssit:

Q +/- 9 %, 

H +/-7 %, 

P +9 %

η-7 %.

Seuraavassa on lyhyt kuvaus erityyppisistä pumpun ominaiskäyristä.

 

Nostokorkeus, QH-käyrä

QH-käyrä osoittaa pumpun muodostaman nostokorkeuden tietyllä virtaamalla. Nostokorkeus mitataan metreinä vesipatsasta [mvp]; yksikkönä on yleensä metri [m]. Kun pumpun moottoriosan nostokorkeuden mittayksikkö on metri [m], pumpatun nesteen tyyppi ei vaikuta QH-käyrään.

 

Hyötysuhde, η-käyrä

Hyötysuhde on syötetyn ja todellisuudessa käytetyn tehon suhde. Pumppujen yhteydessä hyötysuhde ηP on veden pumppaamiseen tarvittavan tehon (PH) ja akseliin kohdistuvan tehon (P2) välinen suhde:

ηP = PH / P2 = (ρ . g . Q . H) / (P2 x 3600)

jossa:

ρ on nesteen tiheys yksikössä kg/m3,

g on putoamiskiihtyvyys yksikössä m/s2,

Q on virtaama yksikössä m3/h ja H on nostokorkeus metreinä.

Kun veden lämpötila on 20 °C ja Q on mitattu yksikössä m3/h ja H metreinä, nesteosan hydraulinen teho voidaan laskea seuraavasti:

PH = 2.72 . Q . H [W]

Kuten hyötysuhdekäyristä voidaan huomata, hyötysuhde riippuu pumpun toimintapisteestä. Tämän takia on tärkeää valita pumppu, joka vastaa virtaaman asettamia vaatimuksia. Lisäksi on tärkeää, että pumppu toimii hyötysuhteeltaan parhaalla virtaamalla.

 

Tehonkulutus, P2-käyrä

Pumpun tehonkulutuksen ja virtaaman välinen suhde näkyy kuvassa 5 (pdf). Useimpien keskipakopumppujen P2-käyrä vastaa kuvassa 5 (pdf) olevaa käyrää, jossa P2-arvo kasvaa virtaaman kasvaessa.

P2 = (Q . H. g . ρ) / (3600 x ηP)

 

NPSH-käyrä (positiivinen imukorkeus) 

Pumpun NPSH-arvo on absoluuttinen vähimmäispaine, joka on oltava pumpun imupuolella kavitaation estämiseksi. NPSH-arvot mitataan metreinä [m] ja ne riippuvat virtaamasta; virtaaman kasvaessa myös NPSH-arvo kasvaa (katso kuva 6 - pdf).

 

..PDF

4010774_GSF_CM_Pumps_Task-4_about-pump-curves_A4_3mmBleed_ART03_AT_ISOCoatedV2.pdf (size: 1.6MB)

LATAA TIEDOSTO