Be

BTI punainen GrA2475_w

Me Grundfosilla tiedämme, miten tärkeää vastuuntuntoisuus on — oli kyseessä sitten ympäristö tai ihmiset, joiden kanssa olemme tekemisissä.

Ole vastuuntuntoinen

Ympäristön huomioonottaminen on erottamaton osa kaikkea liiketoimintaamme ja kaikkia ratkaisujamme. Suunnittelemissamme ratkaisuissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, ja niiden elinkaari on pitkä. Olemme tehneet aktiivista sertifiointityötä ja meille onkin myönnetty alamme keskeisimmät ympäristösertifikaatit, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme erittäin tunnollisesti.

Valitsemme käytettävät materiaalit huolellisesti ja suunnittelemme kierrätettäviä tuotteita. Jokainen uusi pumppusukupolvi kuluttaa vähemmän energiaa kuin edellinen.

Vastuuntuntoisuus on kuitenkin vielä laajempi käsite. Panostamme kaikilla toiminta-alueillamme hyvinvointiin ja osallistamiseen, oli sitten kyseessä oma henkilöstömme, markkinoiden eri osapuolet tai koko ympäröivä yhteiskunta. Me Grundfosilla olemme avoimia ja helposti lähestyttäviä — vastaamme mielellämme kaikkiin toimintaamme koskeviin kysymyksiin. Vastuuntunto on perustamme.

 

Käytännössä

Grundfos on globaali yhtiö

Emme kuitenkaan usko, että on olemassa vain yksi, globaali tapa harjoittaa liiketoimintaa. Myynti- ja palveluyhtiömme sijaitsevat ympäri maailmaa, joten olemme oppineet sopeutumaan erilaisiin ympäristöihin. Myös tuotteemme ovat mukautuvia.

Edistämme kierrätystä

Koska tiedämme, että voimme toimillamme edistää ympäristönsuojelua, Grundfosin pumput on suunniteltu niin, että niiden kierrätysaste on mahdollisimman suuri. Yleensä Grundfosin pumppujen materiaalista 90–98 prosenttia päätyy kierrätykseen ja 2–8 prosenttia voidaan käyttää uudelleen lämmityksessä.

Ympäristösertifikaatit

Grundfosin tuotantolaitoksilla toimitaan ISO 14001- ja EMAS-standardien mukaisesti. Tämä on osoitus sitoutumisestamme ja vastuuntuntoisuudestamme ympäristöasioissa. Sitoutuminen alkaa ratkaisun luomisesta ja jatkuu koko elinkaaren ajan aina kierrätykseen tai hävitykseen asti.

Kestäviä ratkaisuja

SQ Flex on ympäristöystävällinen vesihuoltojärjestelmä haja-asutusalueille. Järjestelmän voi räätälöidä käyttäjän yksilöllisten vaatimusten mukaan, ja sen käyttövoimana toimii käyttöympäristön sääolojen kannalta optimaalisin vaihtoehto — tuuli- tai aurinkoenergia tai näiden yhdistelmä. Silloin kun luonnosta ei saada tarpeeksi energiaa, SQ Flex toimii generaattori- tai akkuenergialla.