Ecodesign-direktiivi

ErP_top_graphic_v2

Mikä on Ecodesign-direktiivi?

EU:n energiatehokkaita tuotteita koskevan ecodesign-direktiivin säädöksiä ja kriteereitä on tiukennettu äskettäin.

Uudet vaatimukset koskevat vesipumppujen (MEI) hydraulista energiatehokkuutta ja sähkömoottorien energiatehokkuutta (IE). Uusien vaatimusten myötä energiatehokkuuden on oltava entistäkin parempi.

Miten muutokset vaikuttavat yrityksesi toimintaan?

EU:n alueella ei enää saa myydä vesi- ja kiertovesipumppuja tai sähkömoottoreita, joiden energiatehokkuus ei ole uusien vaatimusten mukainen. Muutoksen myötä asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että kaikkien markkinoilla olevien vesi- ja kiertovesipumppujen sekä sähkömoottorien ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä, ja niiden käyttö on entistäkin taloudellisempaa.

2013

Kaikkien säädöksen mukaisten vesipumppujen MEI-arvon on oltava ≥ 0,10
Yksittäin asennettujen märkämoottoristen kiertovesipumppujen hyötysuhdeindeksin (EEI) on oltava ≤ 0,27

2015

1. tammikuuta alkaen kaikkien 7,5–375 kW:n sähkömoottorien on oltava IE3-standardin mukaisia tai IE2-standardin mukaisia, jos niissä on taajuusmuuttaja (VFD).

1. tammikuuta alkaen kaikkien säädöksen mukaisten vesipumppujen MEI-arvon on oltava ≥ 0,40

1. elokuuta alken yksittäin asennettujen märkämoottoristen kiertovesipumppujen ja muihin tuotteisiin intergroitujen märkämoottoristen kiertovesipumppujen hyötysuhdeindeksin (EEI) on oltava ≤ 0,23

2017

Vuodesta 2017 alkaen kaikkien 0,75–375 kW:n sähkömoottorien on oltava IE3-standardin mukaisia tai IE2-standardin mukaisia, jos niissä on taajuusmuuttaja (VFD).