Tietosuojakäytäntö

Grundfos Digital Solutions -ratkaisuja koskevat käyttöehdot

Käyttöehdot

 

Palvelujen kuvaus

Grundfos Digital Solutions -ratkaisujen (”Digital Solutions”) avulla voidaan käyttää Grundfosin tarjoamia tietoja ja palveluita.

Digital Solutions kattaa Grundfosin verkkosivun, josta pääsee käyttämään erilaisia
palveluja, kuten itsepalveluratkaisuja, yhteydenottolomakkeita, erikoissisältöpyyntöjä ja uutiskirjeen tilauksia. Sivuston kautta löytyvät myös ilman tilin luomista käytettävät Grundfosin sovellukset, kuten Grundfos GO -sovellukset ja Grundfos Product Center. Jotkin sovellukset edellyttävät sovelluskohtaisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksymisen. Luomalla tilin käyttäjä saa käyttöönsä lisämoduuleja sovelluksissa.
 

Ehtojen hyväksyminen

Grundfosin tarjoamia Digital Solutions -ratkaisuja, kuten kaikkia päivityksiä, parannuksia ja uusia ominaisuuksia, koskevat seuraavat käyttöehdot (”käyttöehdot”). Grundfos pidättää oikeuden päivittää käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehtojen uusin versio on luettavista verkkosivustolla napsauttamalla verkkosivun alareunassa ”Käyttöehdot”. Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot käyttämällä Digital Solutions -ratkaisuja tai verkkosivustoa millä tahansa tavalla.

 

Vastuuvapauslauseke

Grundfos tarjoaa Digital Solutions -ratkaisut palveluna, josta käyttäjät saavat tietoja. Tietojen siirtäminen ei muodosta minkäänlaista kumppanuussuhdetta Grundfosiin. Digital Solutionsin kautta saatuja tietoja ei pidä käyttää ennen kuin käyttäjä on ollut yhteydessä Grundfosiin henkilökohtaisesti. Vaikka Digital Solutionsin tiedot sekä ohjelmistojen ja muiden palveluiden tiedot pyritään pitämään mahdollisimman oikeellisina, Digital Solutions -ratkaisut saattavat sisältää virheitä tai puutteellisia tietoja, joista Grundfos ei ole missään vastuussa. Digital Solutions -ratkaisujen sisältämälle materiaalille ja sisällölle ei myönnetä minkäänlaisia takuita, vaan ne tarjotaan ”sellaisenaan”.

Grundfos tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa Digital Solutions -ratkaisujen käytöstä, niistä ladattujen elementtien tai niissä olevien tietojen käytöstä aiheutuvista laitteisto- tai ohjelmistovaurioista tai tiedostojen katoamisesta. Grundfos ei myöskään takaa, että Digital Solutions -ratkaisuissa Grundfosin tarjoamat tai sen puolesta tarjotut Digital Solutions -ratkaisut tai palvelut (mukaan lukien maksuttomat ohjelmistolataukset) soveltuvat käyttäjän vaatimuksiin tai että niiden toiminta on keskeytyksetöntä, ajantasaista, turvallista tai virheetöntä tai että Grundfosin käyttämissä Digital Solutions -ratkaisuissa tai -palvelimissa ei ole viruksia tai virheitä tai että ne ovat täysin toimintakelpoisia tai tarkkoja. Grundfos pyrkii ylläpitämään Digital Solutions -ratkaisuja ja niiden toimintoja, mutta Grundfos ei vastaa Digital Solutions -ratkaisuissa tai niiden toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Grundfos saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille tai kolmansien osapuolten sovelluksiin. Käyttäjä käyttää tällaisia kolmansien osapuolten verkkosivustoja ja/tai sovelluksia omalla vastuullaan.

Sovellettava laki ei välttämättä salli joidenkin takuiden poislukemista tai välittömien tai välillisten vahingonkorvausvastuiden rajoittamista tai poislukemista. Kaikki rajoitukset tai poislukemiset eivät myöskään välttämättä koske kaikkia käyttäjiä. Tästä huolimatta missään tilanteessa Grundfosin tai sen tytäryhtiöiden kokonaisvahingonkorvausvastuu käyttäjää kohtaa ei saa olla suurempi kuin käyttäjän Digital Solutions -ratkaisujen käytöstä maksama summa (jos maksettu).

 

Laiton tai kielletty käyttö

Näiden käyttöehtojen mukaisesti Digital Solutions -ratkaisujen käyttö edellyttää, ettei niitä käytetä mihinkään laittomaan tai kiellettyyn toimintaan. Digital Solutions -ratkaisuja ei saa käyttää siten, että niiden käyttö voi vaurioittaa tai kuormittaa Grundfosin palvelinta tai siihen liitettyjä verkkoja tai estää niiden käytön. Digital Solutions -ratkaisujen käyttö ei saa myöskään häiritä muiden tahojen Digital Solutions -ratkaisujen käyttöä. Käyttäjä ei saa myöskään hakkeroimalla tai muulla tavalla yrittää käyttää Digital Solutions -ratkaisuja, muiden tilejä tai Grundfosin palvelimia
luvattomasti. Käyttäjä ei saa millään tavalla hankkia tai yrittää hankkia materiaaleja tai tietoja, joita ei ole julkaistu Digital Solutions -ratkaisuissa tarkoituksellisesti.

Käyttäjä ei saa tietoisesti levittää viruksia, troijalaisia, matoja tai muuta haitallista
tai teknologiaa vaurioittavaa materiaalia.

 

Immateriaaliomaisuus

Digital Solutions -ratkaisut ja niiden sisältämät elementit, kuten kaaviot, data, ohjelmistot, tekstit ja Digital Solutions -ratkaisujen logot, on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä, etenkin tekijänoikeuksia ja/tai tavaramerkkiä koskevalla lainsäädännöllä.

Digital Solutions -ratkaisut ja niiden sisältämät elementit ovat yksinoikeudella Grundfos Holding A/S:n omaisuutta.

Grundfos Holding A/S myöntää käyttäjälle rajoitetun, yksinoikeudettoman luvan käyttää Digital Solutions -ratkaisuja niille määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Digital Solutions -ratkaisujen tai niihin sisältyvien elementtien muunlainen käyttö katsotaan käyttöoikeuksien rikkomiseksi, ellei Grundfos Holding A/S ei ole etukäteen myöntänyt kirjallista lupaa muunlaiseen käyttöön.

 

Vahingonkorvausvastuu

Käyttäjän on korvattava Grundfosille (mukaan lukien sen tytäryhtiöt) kaikki vastuut,
vaateet, menetykset ja kulut, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai Grundfos-tilin väärinkäytöstä, ja estettävä niiden syntyminen.

 

Juridiset ristiriidat

Kaikkiin sovellusten käyttöön tai käyttöehtojen tulkintaan liittyviin kiistoihin sovelletaan Tanskan lakia, pois lukien lainvalinta. Kaikki tästä loppukäyttäjän lisenssisopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat käsitellään Kööpenhaminan tuomioistuimessa (Danmarks Domstole) Tanskassa.

Mikäli jotakin näihin ehtoihin liittyvää lakia myöhemmin tulkitaan tai muutetaan siten, että jokin näiden ehtojen kohta ei enää ole pätevä, muut ehdot säilyvät kuitenkin voimassa sellaisenaan.

 

Muuta huomioitavaa

Grundfos pidättää oikeuden muokata Digital Solutions -ratkaisuja tai keskeyttää tai lopettaa niiden tarjoamisen milloin tahansa ilman erillistä syytä tai ilmoitusta. Grundfos pidättää myös oikeuden ilman erillistä syytä tai ilmoitusta estää käyttäjän, pääkäyttäjän tai valtuutettujen käyttäjien pääsy Digital Solutions -ratkaisuihin tai lopettaa Digital Solutions -ratkaisujen käyttöoikeus näiden tahojen osalta. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluonteisuutta Grundfos voi keskeyttää tai estää käyttäjän pääsyn Digital Solutions -ratkaisuihin milloin tahansa, jos käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja.

Käyttöehdot ovat ainoa sopimus Grundfosin ja käyttäjän välillä, ja ne korvaavat kaikki aiemmat käyttöehtosopimukset.

Vaikka Grundfos ei vahvistaisi jotain tiettyä ehtoa, se ei luovu oikeudestaan vahvistaa sitä myöhemmin. Mikäli oikeudessa päätetään, että jokin näistä ehdoista ei koske käyttäjää, käyttöehtojen muut kohdat ovat edelleen voimassa. Grundfos voi oman harkintansa mukaan siirtää tämän sopimuksen jollekin muulle Grundfos Groupin oikeushenkilölle.

 

Tietosuojakäytäntö

Grundfos kerää sinua koskevia henkilötietoja tarjotakseen Digital Solutions -palveluja. Käyttämällä Grundfos Digital Solutions -palveluja hyväksyt, että Grundfos käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Me Grundfosilla ymmärrämme, että haluat varmistaa verkossa antamiesi henkilötietojen turvallisuuden ja olemme tietoisia, että meillä on velvollisuus suojata kaikki saamamme henkilötiedot ja käsitellä niitä asianmukaisesti.

Jos et voi hyväksyä tätä tietosuojaselostetta, neuvomme olemaan käyttämättä Grundfosin Digital Solutions -palveluja.

 

Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme?

Käyttäessäsi Grundfosin Digital Services -palveluja Grundfos voi kerätä sinusta henkilötietoja, kuten nimesi, yrityksesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja IP-osoitteesi sekä kirjautumisen chat-istuntoon Grundfosin chat-edustajan kanssa, kun käytät chat-foorumia (“henkilötiedot”).

Grundfos tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tarjotakseen pyydetyt palvelut, kun:

 • käytät tiettyjä itsepalveluja ja yhteydenottolomakkeita,
 • lähetät meille tiedustelun tai annat palautetta,
 • käytät eri maissa tarjottavaa chat-foorumia,
 • annat meille mitä tahansa henkilötietoja verkkosivujemme tai sovellusten kautta.

Voit vapaasti valita, haluatko antaa henkilötietojasi Grundfosille. Henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys Grundfosin Digital Solutions -palvelujen käytölle. Jos et anna henkilötietoja, et voi käyttää kaikkia Grundfosin Digital Solutions -palvelujen tarjoamia toimintoja.

 

Mihin tarkoitukseen keräämme ja käsittelemme henkilötietoja?

Grundfos käyttää henkilötietojasi toimittaakseen pyytämäsi Digital Solutions -palvelut sekä keskustellakseen kanssasi tarjouksista jne., kun pyydät sitä.

Lisäksi Grundfos hyödyntää henkilötietoja ja Digital Solutions -käyttöäsi tarjotakseen parasta mahdollista neuvontaa, sekä tiedonkeruu- ja analysointitarkoituksiin luodakseen täydellisen asiakaskuvan ja saadakseen siten paremman käsityksen asiakkaiden tarpeista ja käyttäytymisestä. Hyödynnämme tätä tietoa tarkemmin räätälöidyn asiakaskokemuksen luomiseen. Ja lopuksi, kun kommunikoit Grundfosin kanssa chat-foorumissa, sinun ja Grundfosin välinen chat-istunto lokitetaan ja siitä tallennetaan kopio sen varmistamiseksi, että chat-toiminto toimii optimaalisesti, ja jotta Grundfosin chat-edustajat voivat hakea aiempia sinua koskevia chatteja voidakseen auttaa sinua paremmin.

Grundfos ei tallenna tietoja maksutavoista, kuten luottokorttinumeroita, pankkitilin numeroita tai vastaavia.

 

Henkilötietojen keräämisen laillinen peruste

Henkilötietojesi käsittely perustuu sinun ja Grundfosin väliseen yhteisymmärrykseen siitä, että käytät yhtä tai useampaa Grundfosin Digital Solutions -palvelua, ja että henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. Henkilötietojesi käsittely katsotaan siten tarpeelliseksi sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jossa olet osapuolena, tai toimenpiteiden tekemiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen solmimista, mikä muodostaa Grundfosille laillisen perusteen henkilötietojesi käsittelyyn (6. artikla, kohta 1, alakohta a yleisessä tietosuoja-asetuksessa (Asetus (EU) 2016/679).

Henkilötietojasi voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen vain, jos se on tarpeen lakien tai säädösten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. tiedonsiirto oikeusistuimiin tai syyttäjille), jos olet antanut luvan kyseiseen käsittelyyn tai jos käsittely on muusta syystä laillista sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos tietoja käsitellään muuta tarkoitusta varten, annamme sinulle siitä lisätietoja.

 

Kuka on tietojen valvoja ja kenelle paljastamme henkilötietoja (tietojen käsittelijät)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Tanska, puhelin +45 87 50 14 00, ja paikallinen Grundfos-yhtiö (yhdessä “Grundfos”) ovat yhdessä tietojen valvojia ja ovat vastuussa tietosuojasta ja tietojen käsittelystä edellä esitettyihin nimenomaisiin tarkoituksiin. Katso tästä linkistä yhteenveto paikallisista Grundfos-yhtiöistä.

Grundfos voi luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille, jotka toimivat Grundfosin tietojen käsittelijöinä ja käsittelevät henkilötietojasi edellä esitettyihin tarkoituksiin. Käytämme seuraavia tietojen käsittelijöitä:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanti: Microsoft toimittaa IT-infrastruktuurin.
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti: Grundfos käyttää Google Webmaster -työkaluja ja hakukonsolia sekä Google Analytics -palvelua. Tämän lisäksi Grundfos sijoittaa “Google DoubleClick Adservices” (verkkomainonnan työkalu) -skriptejä verkkosivuilleen. Grundfosilla itsellään ei ole pääsyä Google Doubleclick -palveluun, jota hallinnoi Dentsu Aegis Network A/S.
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Tanska: Dentsu Aegis Network A/S hallinnoi verkkomainontaa.
 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irlanti: Grundfos käyttää Adobe Experience Cloud -ratkaisuja Grundfosin digitaalisten ratkaisujen rakentamiseen, hallinnoimiseen ja optimointiin.
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: MaxMind tarjoaa IP-pohjaisia paikkatietopalveluja näyttääkseen asiaankuuluvaa tietoa kartalla oman sijaintisi lähistöllä.
 • Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, USA: Marketo tarjoaa sähköpostipohjaista automatisoitua markkinointia.
 • Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irlanti: Facebook tarjoaa Facebook Pixel -skriptin verkkosivuille verkkomainosten osuvuuden parantamiseksi.
 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Irlanti: LinkedIn tarjoaa toisinaan LinkedIn Website Retargeting -skriptin verkkosivuille verkkomainosten osuvuuden parantamiseksi.
 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti: LogMeIn tarjoaa chat-puhtaaksikirjoitusten tallennus- ja hakuapua.
 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Saksa: IDSM tarjoaa Grundfos Service Map -järjestelmän ja sen tuen.
 • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Tanska: SAP avustaa Grundfosia asiakastietojen käsittelyssä ja tarjoaa järjestelmän käsittelyä varten.
 • Muut Grundfos-konserniin kuuluvat paikalliset yhtiöt, jotka antavat IT-tukea yllä mainittuihin järjestelmiin liittyen.
 • Muut tietojen vastaanottajat, tyypillisesti konsultit, jotka antavat IT-tukea yllä mainittuihin järjestelmiin liittyen ja jotka avustavat yllä mainittujen järjestelmien sisältämien henkilötietojen käsittelyssä Grundfosin puolesta.

Muut valtuutetut kolmannet osapuolet, joiden on päästävä käsittelemään henkilötietoja tai tallentamaan niitä, jos sovellettava lainsäädäntö niin vaatii (esim. valtion viranomaiset, tuomioistuimet, ulkoiset neuvonantajat ja vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat hallintoviranomaisia).

 

Henkilötietojen siirto

Tietyissä tapauksissa henkilötietosi saatetaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Grundfos takaa, että tällainen siirto tapahtuu sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Tämä merkitsee, että minkä tahansa EU/ETA-alueen ulkopuolisen osapuolen, joka saa henkilötietojasi haltuunsa, on varmistettava riittävä tietosuojan taso esimerkiksi sitoutumalla EU:n vakiosopimuslausekkeisiin tai toteuttamalla sitovat yrityssäännöt ja noudattamalla niitä, jos sovellettavissa. Jos sinulla on kysyttävää tähän liittyen, voit ottaa yhteyttä Grundfosiin – yhteystiedot löytyvät jäljempää kohdasta "Miten voit tarkastaa henkilötietosi? / Muut oikeudet".

 

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten, eli tarjotaksemme pyydetyt palvelut sinulle, yhteydenpitoon kanssasi, jotta Grundfosin chat-edustajat voivat hakea aiempia sinua koskevia chatteja, ja niin kauan kuin on tarpeen paremmin räätälöidyn asiakaskokemuksen luomiseksi. Henkilötietojasi ei kuitenkaan koskaan säilytetä kauemmin kuin 37 kuukautta.

Osa henkilötietoistasi voidaan kuitenkin säilyttää kirjanpidon takia tai juridisten kanteiden puolustusta varten. Tällöin henkilötietoja säilytetään lakisääteisen rajoitusajan päättymiseen asti. Edelleen, joitakin henkilötietojasi saatetaan tallentaa anonymisoidussa muodossa, joka ei mahdollista sinun tunnistamistasi.

 

Miten voit tarkastaa henkilötietosi? / Muut oikeudet

Sovellettavan lain mukaisesti sinulla on erilaisia oikeuksia (sovellettavan lain asettamien ehtojen mukaisesti).

Suostumuksen peruminen: Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit perua suostumuksen koska tahansa, jolloin peruutus astuu voimaan perumisesta alkaen. Peruminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ajalta ennen suostumuksen perumista.

Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja vai emme, ja jos käsittelemme, pyytää oikeutta tarkastaa itseäsi koskevat tiedot. Tarkastettavia tietoja ovat – muun muassa – henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, henkilötietoluokat ja vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Tämä ei kuitenkaan ole absoluuttinen oikeus ja muiden henkilöiden intressit voivat rajoittaa tarkastusoikeuksiasi.

Sinulla voi olla oikeus saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista. Jos haluat lisäkopioita, meillä on oikeus periä kohtuullinen korvaus hallinnollisista kuluista.

Oikaisuoikeus: Sinulla voi olla oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Tietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen sinulla voi olla oikeus vaatia epätäydellisten henkilötietojen täydentämistä muun muassa antamalla lisäilmoitus.

Poisto-oikeus ("oikeus tulla unohdetuksi"): Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus vaatia meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, jolloin olemme velvollisia poistamaan henkilötietosi.

Käsittelyn rajoitusoikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa kyseiset tiedot merkitään ja saamme käyttää niitä vain tiettyihin tarkoituksiin.

Kielto-oikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä tai kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, koska tahansa henkilötietojen käsittelyn aikana, jolloin meidän on lopetettava henkilötietojesi käsittely.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Tietyissä olosuhteissa sinulla voi olla oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet antanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa, ja sinulla voi olla oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle meidän sitä estämättä.

Jos haluat lisätietoja tai haluat käyttää yhtä tai useampaa edellä mainituista oikeuksistasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyden Grundfos Holding A/S:ään soittamalla numeroon +45 87 50 14 00 tai täyttämällä yhteydenottolomake verkkosivuillamme. Joissakin Grundfos-yhtiöissä on tietosuojavastaava, johon voit myös olla yhteydessä. Katso tästä linkistä luettelo tietosuojavastaavista.

 

Valitusten tekeminen

Valitustapauksissa sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä tietosuojaselostetta koska tahansa. Ajantasainen tietosuojaseloste on aina saatavana Grundfos-yhtiön verkkosivuilla.