Tulvasuojelu

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Rannikkoseutujen ja sisämaan tulvatuhojen rajaaminen edellyttää luotettavasti toimivaa pumppujärjestelmää. Pelissä on suuret panokset: alkuvaiheessa pitää suojella ihmisiä, viljelyksiä ja karjaa, ja pidemmällä aikavälillä on estettävä saastuminen, infrastruktuurituhot ja jopa mahdollinen nälänhätä.

Tulvatilanteiden hallinta vaatii usein huolellista suunnittelua. Laskennallista virtausmekaniikkaa (CFD) hyödyntävät simulaatiot suunnitteluvaiheessa mahdollistavat Grundfosin räätälöidyn pumppuratkaisun käyttämisen. Grundfosin pumpuilla pystytään siirtämään suuria määriä pinta- tai hulevettä heikolla paineella tulvasuojelun, satamatoimintojen ja muiden vastaavien toimien yhteydessä. Grundfosin kestävät aksiaali- ja potkuripumput on suunniteltu erityisesti suuren virtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena.

Hulevesialtaat

Hulevesialtaat ovat tehokas tapa vähentää huippuvirtaamia ja tasata hulevesien virtausmääriä viemärijärjestelmään. Sijoittamalla hulevesialtaita strategisesti oikeisiin paikkoihin olemassa olevaa viemärijärjestelmää pystytään hyödyntämään entistä paremmin, hulevesivirtaamaa pystytään hallitsemaan älykkäästi ja myös infrastruktuuri-investoinneissa voidaan säästää. Hulevesialtaita voi olla erikokoisia ja -mallisia. Altaan täyttö ja tyhjennys voi perustua painovoimaan, pumppujärjestelmään tai näiden yhdistelmään sen mukaan, millaisista vesiolosuhteista on kyse.

Grundfosin tuotevalikoimaan kuuluu useita pumppaus- ja ohjausratkaisuja sekä sekoittimia ja puhdistuslaitteita, jotka yhdessä varmistavat hulevesialtaan luotettavan ja automaattisen toiminnan. Kun vesikuormitus vähenee ja kapasiteettia on taas käytettävissä, jäteveden siirto jatkuu jälleen tehokkaasti.

Grundfosilta löydät näihin vaativiin olosuhteisiin sopivat pumput. Grundfosin SE/SL-, S- ja KPL/KWM-sarjan kestävät pumput on suunniteltu erityisesti suuren virtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Grundfosin tasoanturilisävarusteilla voit varmistaa, että pumppujärjestelmä pystyy hallitsemaan mahdolliset suorituskykyvaatimusten vaihtelut. Näin jätevesi pystytään siirtämään hulevesialtaaseen ja sieltä pois olosuhteisiin sopivimmalla tavalla.

Grundfosin DW-pumput ovat järeitä siirrettäviä uppopumppuja, joissa on pystysuora paineyhde. Ne on suunniteltu vedenpoistoon rakennus- ja maansiirtotyömailta, rakennuksista ja muista vastaavista kohteista, kun on pumpattava raakavettä ja/tai pumppauksessa on käytettävä suurta painetta.

Tasausaltaiden tehokas sekoittaminen ja puhdistus on erittäin tärkeätä käyttökustannusten minimoimiseksi ja hajuhaittojen välttämiseksi. Grundfosin RainJet-tuoteperhe on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen. Lisäksi niiden rakenne on kestävä ja ne on helppo huoltaa. Tuotteita voi käyttää yksin tai yhdessä järeiden ja kestävien AMD-sekoittimien kanssa.

Ohjaus ja seuranta

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saat pumpun käynnistimiä ja ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE), automaatio -järjestelmän, jolla pumpun toimintoja on helppo ohjata, ja verkkopohjaisen valvontaratkaisun, jossa on helppokäyttöinen SCADA-käyttöliittymä.

Saatavilla on myös kattava valikoima anturilisävarusteita, esimerkiksi taso-, virtaus- ja lämpötila-antureita, joilla voit varmistaa, että pumppujen ohjausjärjestelmällä on käytettävissään tarvittavat tiedot.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin – näin voit varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.

 

Lataukset

 

stormwater tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.


Grundfos Technical Article

Technical Article

Design Tips for Flood Control Pumping Stations


Grundfos Axial and Mixed Flow Pumps

Grundfos KPL and KWM

Axial and Mixed Flow Pumps for High Volume Water Handling


sewage pumping

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Grundfos Flood Control References

Flood Control References

Grundfos has the competences to offer the right solution. Read some of our flood control references from around the world in this document.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


KJI Grundfos — referenssejä tulvasuojeluhankkeista eri puolilta maailmaa

Grundfos-ryhmän KJI-yrityksellä on vertaansa vailla oleva historia erilaisten tulvansuojeluratkaisujen ja pumppujen toimittamisesta ympäri maailmaa. Olemme valinneet joitakin referenssihankkeita osoittaaksemme KJI:n toiminnan laajuuden ja menestyksen.

KJI Grundfos on asentanut onnistuneesti pumppaamoita eri puolelle maailmaa. Se on asentanut sekä uusia pumppaamoja haastaviin ympäristöihin että korjannut ja vaihtanut vanhoja pumppaamoja. Näitä hankkeita yhdistää energiankäytön ja toiminnan optimointi, kustannussäästöt ja tulevaisuudessa muodostuvan huleveden aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen.

Miten pärjätä yhä lisääntyvien hulevesivirtausten kanssa?

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Newportin kaupunki (Yhdysvaltain Rhode Islandilla) tilasi YCC Grundfosilta hulevesipumppaamon, jonka tulisi vastata vaihteleviin huleveden ylivuodon nostokorkeus- ja virtausvaatimuksiin sekä turvata kohta, jossa vesi laskee mereen.

Grundfos toimitti:

 • Myyntiä edeltävää neuvontaa
 • Pumppaamon suunnitelman
 • Valmiin pumppaamopaketin
 • Valvonnan ja asennuksen
 • Käyttöönoton

Grundfosin pumppaamo-ratkaisut
Grundfos toimitti KJI-vedenpoistopumppuja, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Pumput toimivat ongelmitta.

Aksiaalivirtaavia märkäkaivoyksikköjä:
Käyttöolosuhteet #1 = 13 500 gpm @ 9,5 jalkaa TDH
Käyttöolosuhteet #2 = 28 500 gpm @ 10,1 jalkaa TDH

Aksiaalivirtapumppu KJI KPL-50hp-14T

Aksiaalivirtapumppu KJI KPL-120hp14T

2. Pumppuryhmät

2 ryhmää: betoninen imuputki, ruostumattomasta teräksestä valmistetut asennuslevyt

Grundfos KJI eMAP -anturimoduulit

Jätevesipumppaamoiden kunnostus

Vuoden 2010 puolivälissä Streatorin kaupunki (Yhdysvaltain Illinoisissa) tilasi YCC Grundfosilta jätevesipumppaamon, jonka tulisi vastata Streatorin vedenpuhdistuslaitoksen vaihteleviin nostokorkeus- ja virtausvaatimuksiin.

Sijainti: Streator, Illinois

Tilauksen päivämäärä: Toinen neljännes vuonna 2010

YCC Grundfosin edustaja: YCC Chicago Direct Office

Grundfos toimitti:

 • Myyntiä edeltävää neuvontaa
 • Pumppaamon suunnitelman
 • Valmiin pumppaamopaketin
 • Valvonnan ja asennuksen
 • Käyttöönoton

Grundfosin pumppaamo-ratkaisut
Grundfos toimitti märkäkaivoihin soveltuvat GEF-uppopumput, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Pumput ovat toimineet ongelmitta jo vuoden 2010 lopusta lähtien.

Märkäkaivoyksiköt:
Käyttöolosuhteet = 2 510 gpm @ 63 jalkaa TDH

Märkäkaivoihin soveltuvat uppopumput
GEF S2.100.200.520.4.62M

3 pumppuryhmää

3 ryhmää: automaattiliitäntä, ohjauskisko ja nostoketju

Grundfosin Dedicated Control IO111

Nogok Li -pumppaamo Etelä-Koreassa suojaa Yunchunin maakuntaa uhkaavalta katastrofaaliselta tulvalta

Im-Jin Rive -alueella tulvakatastrofin riski on suuri, koska jokiallas siellä on syvä, ja se virtaa nopeasti. 1990-luvun loppupuolen tulvat aiheuttivat alueella 128 ihmisen kuoleman, ja ne vaikuttivat yli 31 000 ihmisen elämään. Aineellisten vahinkojen kustannukset nousivat miljardiin dollariin.

Grundfos KJI toimitti:

 • Myyntiä edeltävää neuvontaa
 • Tukea pumppaamon suunnitteluun
 • Pumpun ja rinnakkainasennettavat elementit
 • Valvonnan ja asennuksen
 • Käyttöönotto- ja huoltokoulutuksen

Pumppaamo-ratkaisut:
Kun välipumppaamo on saatu valmiiksi, paikalliset vuolaat rankkasateet voidaan ohjata Im-Jin-jokeen ja näin turvata Yunchunin maakunnan tilanne.

Pumppumalli: 1800KWM850 18T66 - 4 yksikköä

Moottori: 850 kW * 18 P * 6 600 * 60 Hz

Toimintapiste: Q 390 m3/min @ H 9,8 m

Käyttökohde: Hulevesi

Pumppujen moottorikannakkeissa on kaksinkertainen tiivistejärjestelmä. Jos vesi pääsee moottorikannakkeisiin kaapelin läpiviennin kautta, tiivistejärjestelmämme ansiosta se ei pääse itse moottoriin. Hätätilanteissakin pumppu toimii siis ongelmitta.

Pumppuun on asennettu kavitaatiota estävä kartio, joka estää kavitaation, melun ja tärinän syntymisen.

Pumppaamon kunnostus Chicagossa (Yhdysvaltain Illinoisissa)

Osana pumppaamo nro 27:n kunnostusta Grundfos toimittaa pumppuja Illinoisin liikennelaitokselle (Illinois Dept. of Transportation IDOT). Pumput on tilattu Grundfos YCC:ltä vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä ja asennettiin vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä.

Grundfos toimitti:

 • Myyntiä edeltävää neuvontaa
 • Pumppaamon suunnitelman
 • Valmiin pumppaamopaketin
 • Valvonnan ja asennuksen

Kokoonpano (pumput asennettiin vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä)

Grundfosin pumppaamoratkaisut
Grundfos toimitti valmiin pumppupaketin Illinoisin liikennelaitoksen kunnostettavalle ja päivitettävälle aksiaali/propellihulevesipumppaamolle nro 27.

Pääpumppuyksiköt: Käyttöolosuhteet = 30 000 gpm @ 49 jalkaa TDH

Aksiaali/propelliuppopumput: KJI KWM-540hp-12T41

Määrä (9) pumppuryhmää

Määrä (8) rinnakkain asennettavaa betonista putkea

Määrä (8) Grundfos KJI eMAP -anturimoduulia

Määrä (8) ryhmää nosto- ja virtakaapelien tukirakenteita

Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500