Pohjavedenotto

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Pohjavettä suositaan vedenlähteenä kunnallisessa vedenotossa, koska siitä saadaan tasaisesti vettä, joka on suodattunut luonnollisesti maakerrosten lävitse. Tätä pidetään parempana vaihtoehtona kuin järvistä ja joista saatavaa likaista pintavettä, joka saattaa käydä vähiin kuivien jaksojen aikana.

Oikeanlainen pohjavedenotto on keskeinen tekijä, kun pyritään varmistamaan paras mahdollinen energiankulutuksen optimointi ja kestävyys ja näin vähentämään elinkaarikustannuksia. Prosessin optimointi vaatii laaja-alaista kaivoryhmiin liittyvää erikoisasiantuntemusta: huomioonotettavia osa-alueita ovat esimerkiksi pohjavesitason ylläpitäminen, vedenottokaivot, valitut uppopumput, raakavesiputkisto ja pohjaveden laatu.

Grundfosilta saa kaikkiin kaivotyyppeihin sopivia monijaksoisia SP-uppopumppuja, joiden hydraulinen rakenne on alansa huipputasoa. SP-pumput on suunniteltu niin, että ne pystyvät tuottamaan optimaalisen tehon, kun suorituskykyvaatimukset ovat suuret. Lisäksi niiden pitkän aikavälin kustannukset ovat vähäiset ja toimintavarmuus on korkealla tasolla. Nämä kestävät pumput ovat luotettavia, toimivat ongelmattomasti ilman keskeytyksiä ja niiden huoltovälit ovat pitkät muihin ratkaisuihin verrattuna. Grundfosin laadukkaissa pumpuissa hyödynnetään vankkaa hydrauliikkaosaamistamme: sen avulla voimme varmistaa, että pumppujen toiminta on luotettavaa ja häiriötöntä ja että ne kestävät hiekan aiheuttamaa kulutusta.

Myös kaivoryhmän optimointi on tärkeää. Tyypillisesti kaivoryhmiin voi liittyä seuraavia ongelmia: käytetään liian pieniä tai isoja pumppuja, pohjaveden korkeus laskee, mikä vaatii pumpuilta suurempaa nostokorkeutta, ja veden nopeus ja paine putkistossa saattaa aiheuttaa haasteita. Näistä ongelmista saattaa seurata tehokkuuden heikentymistä, kustannusten kasvua ja pohjaveden korkeuden sääntelytarvetta.

Grundfos tarkastelee koko kaivoryhmän toimintaa kokonaisuutena, ja ratkaisuillamme voi saada aikaan energiansäästöä nopeastikin, kun kaivoryhmän toiminta tehostuu. Kokemus on osoittanut, että puolet energiankulutukseen liittyvistä säästöistä, joita kunnallisessa vedenotossa voidaan saavuttaa, syntyvät kaivoryhmän toiminnasta.

Grundfosilta saat täydellisen, saumattomasti toimivaksi suunnitellun järjestelmän, johon on integroitu taajuusmuuttajia ja moottorin suojausratkaisuja. Grundfos CUE on yksi markkinoiden kattavimmista ja monipuolisimmista ulkoisten taajuusmuuttajien tuoteperheistä, joka on tarkoitettu nimenomaan pumppukäyttöön. Yhdessä helppokäyttöisen moottorin MP 204 -suojausratkaisun kanssa näillä taajuusmuuttajilla pystytään jatkuvasti seuraamaan ja ohjaamaan kaikkia tärkeitä parametreja, esimerkiksi kuivakäyntiä tai ylikuormitusta, ja näin varmistamaan järjestelmän vakaa toiminta.

Grundfosin kaivoryhmien hallintaan liittyvän osaamisen ja erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.

Liittyvät tuotteet

Lataukset

 

SP reference tool

SP Reference tool

Engineering manual for optimal SP installations.


water utility profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500