Liuotusmenetelmä (ISL)

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Liuotusmenetelmässä (ISL) mineraaleja, kuten kuparia ja uraania, erotetaan maaperästä poraamalla maahan reikiä, eli perinteistä kaivoslouhintaa ei tarvita. Grundfos pystyy toimittamaan uppopumppuja ja päästäimeviä pumppuja, jotka takaavat mineraalit erottavan liuoksen tehokkaan pumppaamisen maaperään ja vastaavasti mineraaleja sisältävän liuoksen tehokkaan pumppaamisen takaisin ylös mineraalienkäsittelylaitokseen.

Uutosliuokset vaihtelevat kyseessä olevan malmiesiintymän tyypin mukaan, suolakerrostumien liuotukseen käytettävästä vedestä aina kuparin liuotukseen käytettäviin happoliuoksiin ja uraanin liuotukseen käytettäviin happo- tai natriumbikarbonaattiuutosliuoksiin. Koska tämä vaatii pumpun rakenteelta paljon, Grundfosin valikoimissa on nimenomaan liuotusmenetelmää varten räätälöityjä pumppuja. Pumppuja on saatavilla ensiluokkaisesta teräksestä tai joissakin tapauksissa jopa titaanista valmistettuina, magneettikäyttöisinä tai erilaisilla akselitiivisteillä varustettuina. Grundfosin pumppausratkaisut pystyvät käsittelemään aineita, joilla on erittäin alhainen pH-arvo. Pystymme myös toimittamaan pumppuja kohteisiin, joissa rikkihappopitoisuus on pieni tai yli 90 % (emme valitettavasti pysty toimittamaan pumppuja näiden arvojen väliselle rikkihappopitoisuusalueelle).

Kattavasta eri teknologioihin perustuvien annostelupumppujärjestelmien valikoimastamme löytyy optimaalinen ratkaisu sekä pienien että suurien määrien annosteluun. Grundfosilta saa myös sähköisiä ja sähkökemiallisia lisävarusteita, joilla voi varmistaa toimien täydellisen hallinnan, ja täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä kuiva-aineiden valmisteluun ja luotettavaan annosteluun.

Kun suorituskykyvaatimukset saattavat vaihdella suuresti ja asennettuun ratkaisuun sisältyy useita pumppuja, porausreikien hydraulista kuormitusta voidaan tasoittaa lisäämällä järjestelmään taajuusmuuttajia. Näin pumppujen kierroslukua voidaan säätää automaattisesti kulloisenkin tarpeen mukaan, mikä takaa mineraalit erottavan liuoksen optimaalisen pumppauksen maaperään.

Grundfosin moottorisuojaus on kehitetty pitäen mielessä koko pumppuratkaisu, ei pelkästään moottori. Yhdessä käyttöliittymämoduulin kanssa se varmistaa käyttötasojen tarkan hallinnan ja sen avulla entistä paremman suojauksen, koska muita kuin moottorin sähköominaisuuksiin liittyviä parametreja mitataan. Tämä mahdollistaa ajastetut pysäytys- ja käynnistysrutiinit, jotka eivät vahingoita pumppua tai moottoria ja joiden avulla voidaan välttää yllättävät seisokit.

Grundfosin pumppausratkaisuilla pystyt maksimoimaan kierrätetyn prosessiveden käytön sekä vähentämään raakaveden kulutusta ja käsitellyn veden päästöjä. Näin toiminnan paikalliset ympäristövaikutukset voidaan minimoida, mikä on yksi tärkeimmistä tavoitteista nykypäivän kaivosteollisuudessa.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suoritustavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.

Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500