Lämmitys

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Lämmitys

Grundfosin keskipakopumput kestävät jopa 240 °C:n lämpötilan, joten ne sopivat käytännössä kaikkiin käyttökohteisiin, joissa lämmitys on oleellinen osa prosessia.

Tavalliset yksi- ja monijaksoiset keskipakopumput pystyvät kierrättämään tehokkaasti enintään 120-asteisia nesteitä. Tätä kuumemmat nesteet vaativat kuitenkin huolellisempaa käsittelyä, jotta akselitiivisteen ylikuumeneminen ja sen aiheuttamat odottamattomat ja kalliit seisokit voidaan välttää. Grundfos vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla järeitä pumppuja, jotka kestävät ilmajäähdytteisten yläosiensa ja erityisten akselitiivistemateriaaliensa ansiosta jopa erittäin kuumaa vettä (180 °C) ja öljyä (240 °C).

Kaikkiin lämmityspumppuihin voidaan asentaa taajuusmuuttaja, jonka avulla lämpötiloja voidaan hallita luotettavasti valamisessa, pastöroinnissa ja muissa herkissä prosesseissa.

HaasteRatkaisu
Lämpötilan pitäminen tasaisena on välttämätöntä herkissä prosesseissa. Grundfosin kierroslukuohjatut pumput takaavat tasaisen lämpötilan. 
Parametrien säätämisen pitkä vasteaika tekee muutoksista hankalia ja epäluotettavia. Grundfosin E-pumppuratkaisut voidaan toimittaa anturein varustettuna. Antureiden avulla voidaan ottaa huomioon toissijaiset vaikutukset ja pitkät siirtoajat ja näin taata järjestelmän tarkka reagointi. 
Öljyn ja muiden lämmityksessä käytettävien nesteiden viskositeetti muuttuu lämpötilan muuttuessa. Grundfosin valikoimassa on pumppuja, joissa on suuret moottorit ja jotka hoitavat tehokkaasti suurenkin kuormituksen. 
Kuumat nesteet saattavat lyhentää mekaanisten akselitiivisteiden käyttöikää merkittävästi tai jopa tuhota ne täysin. Grundfos tarjoaa edistyksellisiä pumppuratkaisuja, joissa on ilmajäähdytteinen yläosa. Kuumuus poistuu tehokkaasti akselitiivisteestä. 
Energiankulutus on tärkeätä asiakkaallesi. Grundfosin tehokkaat E-pumppuratkaisut säätävät pumpun toimintaa automaattisesti todellisen tarpeen mukaan ja näin vähentävät energiankulutusta merkittävästi. E-ratkaisut täyttävät kansainvälisten tehokkuusstandardien vaatimukset. 
Maiden väliset jännite- ja taajuuserot voivat hankaloittaa varastonhallintaa.  
Kuuman veden pumppaaminen voi aiheuttaa ongelmia, jos pumpun tulopaine on liian alhainen. Tämä saa pumpussa aikaan kavitaatioriskin. Grundfosin alhaista NPSH-arvoa hyödyntävä ratkaisu on vastaus tähän haasteeseen. 

Tärkeitä huomautuksia

  • Erittäin korkeita lämpötiloja käytettäessä on tärkeätä harkita huolellisesti, millaista kumia kyseiseen kohteeseen käytetään. Sama koskee prosesseja, joissa käytetään öljyä, koska öljy saattaa liuottaa tiettyjä kumilaatuja.
  • Jos pumppauksessa käytetään erilaisia öljyjä, valitse moottorin koko huolellisesti, koska lämpötilan muutokset aiheuttavat nesteissä suuria viskositeetin muutoksia.
  • Kuuman veden pumppaaminen aiheuttaa usein ongelmia, jos pumpun tulopaine on liian alhainen. Tästä seuraa pumpun kavitaatioriski.

 

Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500