Kemiallinen puhdistus — jätevesi

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kemiallinen puhdistus on osa jätevedenpuhdistusprosessia, ja sitä käytetään useimmissa jätevedenpuhdistamoissa jäteveden laadun parantamiseen ja bakteerien optimaalisten elinolojen takaamiseen.

Käytettävän kemiallisen menetelmän valinta määräytyy jätevesivaatimusten mukaan. Useimmiten päämääränä on poistaa fosforia kemiallisen saostuksen avulla ja säädellä pH-arvoa. Muita käyttökohteita on ulkoisen hiilen lisääminen, jos hiilen vähyys rajoittaa nitraatin biologista muuntumista typeksi.

Koska monet käytettävistä kemikaaleista ovat erittäin voimakkaita, annosteluasema on suunniteltava kyseisten kemikaalien vaatimusten mukaan. Tähän liittyy tarvittavat turvallisuusmenettelyt sekä kemikaalien varastointiratkaisujen, annostelupumppujen, sekoittimien ja putkiston suunnittelu.

Grundfosilla on tähän tarvittava ammattitaito: pystymme räätälöimään annosteluaseman kemikaalityypin (tiiviste, käyttövalmis liuos tai kuiva kemikaali), yrityksesi tarpeiden, tarvittavien turvallisuusmenettelyiden, kemikaalien varastointiratkaisun ja olemassa olevan järjestelmän mukaan.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun ja annostelujärjestelmän valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.

Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500