Kemiallinen käsittely — vedenotto

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kemiallista desinfiointia käytetään veden käsittelyssä mikrobien määrän merkittävään vähentämiseen ja siten jäteveden laadun parantamiseen.

Grundfosilta saa eri teknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä sekä pienten että suurten määrien annosteluun flokkaus- ja desinfiointivaiheissa ja pH-arvon säätämisen yhteydessä. Grundfosin sähköisillä ja sähkökemiallisilla lisävarusteilla voit lisäksi varmistaa annostelu- ja desinfiointiprosessien täydellisen hallinnan, ja ne voidaan integroida järjestelmään saumattomasti.

Veden siirtäminen käsiteltäväksi vaatii pumppausratkaisulta paljon, ja Grundfosin pumppujärjestelmien valikoimaan kuuluukin monenlaisia pumppuja suurikokoisista uppopumpuista, joissa painopiste on veden siirtämisessä lisäpaineen tuottamisen asemesta, erittäin suosittuihin pystymallisiin, monijaksoisiin keskipakopumppuihin — ja kaikkea näiden väliltä.

Koska monet käytettävistä kemikaaleista ovat erittäin voimakkaita korroosion aiheuttajia, annosteluasema on suunniteltava kyseisten kemikaalien vaatimusten mukaan. Grundfosilla on tähän tarvittava ammattitaito: pystymme räätälöimään annosteluaseman kemikaalityypin (tiiviste, käyttövalmis liuos tai kuiva kemikaali), yrityksesi tarpeiden, tarvittavien turvallisuusmenettelyiden, kemikaalien varastointiratkaisun ja olemassa olevan järjestelmän mukaan.

Perinteisesti klooriyhdisteet ovat olleet yleisimmin käytetty kemiallinen desinfiointimenetelmä. Grundfosilta saat neuvoja ja desinfiointiratkaisuja klooriyhdisteillä, kuten kloorikaasulla (Cl2), natriumhypokloriitilla (NaOCl) ja klooridioksidilla (ClO2), tehtävään desinfiointiin.

Veden laadun parantaminen tehokkaalla ja edullisella kuiva-aineiden valmistelujärjestelmällä on yhä käytetympi vedenkäsittelyratkaisu. Grundfosilta saa täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä valmisteluvaiheisiin ja orgaanisten saostusaineiden ja polyelektrolyyttien luotettavaan annosteluun.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.

Liittyvät tuotteet

Lataukset

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500