Käsittely/kasaliuotus

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kasaliuotus on kaivosteollisuusprosessi, jolla malmista erotetaan jalometalleja, esimerkiksi kupari-, sinkki-, koboltti- ja nikkeliyhdisteitä. Perinteisesti näitä yhdisteitä on louhittu, murskattu ja sitten kuljetettu kostutettavaksi nestettä läpäisemättömälle liuotusalustalle. Grundfosilla on pumppuja prosessin kaikkiin vaiheisiin: siirto-, annostelu-, kasaliuotus- ja uppopumppuja sekä päästäimeviä pumppuja.

Uutosliuokset vaihtelevat kyseessä olevan malmiesiintymän tyypin mukaan, ja kasaliuotus vaatii pumpun rakenteelta paljon. Grundfosin pumppuja on saatavilla erilaisina ensiluokkaisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistettuina malleina, magneettikäyttöisinä tai erilaisilla akselitiivisteillä varustettuina. Lisäksi Grundfos tarjoaa kattavia pumppuratkaisuja uppopumpuista päästäimeviin pumppuihin kaikenlaajuisiin käyttökohteisiin: kemikaaleja, kuten rikkihappoa ja natriumhydroksidia, sisältävälle vedelle, vedelle, jolla on erittäin alhainen pH-arvo, ja rikkihappopitoisuudeltaan pienille tai yli 90-prosenttisille aineille (emme valitettavasti pysty toimittamaan pumppuja näiden arvojen väliselle rikkihappopitoisuusalueelle). Lisäksi tarjolla on ratkaisuja järjestelmiin, joissa käytetään puhdasta natriumhydroksidia.

Kattavasta eri teknologioihin perustuvien annostelupumppujärjestelmien valikoimastamme löytyy optimaalinen ratkaisu sekä pienien että suurien määrien annosteluun. Grundfosilta saa myös sähköisiä ja sähkökemiallisia lisävarusteita, joilla voi varmistaa toimien täydellisen hallinnan, ja täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä kuiva-aineiden valmisteluun ja luotettavaan annosteluun.

Grundfosin pumppausratkaisuilla pystyt maksimoimaan kierrätetyn prosessiveden käytön sekä vähentämään raakaveden kulutusta ja käsitellyn veden päästöjä. Kasaliuotuksella tehtävä jatkokäsittely vaatii suuria vesimääriä, ja jopa 90 % kierrätetään käsittelyn jälkeen. Näin toiminnan paikalliset ympäristövaikutukset voidaan minimoida, mikä on yksi tärkeimmistä tavoitteista nykypäivän kaivosteollisuudessa.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.

Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500