Jäteveden käsittely — kaivostoiminta

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kaivosteollisuuteen liittyvässä jäteveden käsittelyssä epäpuhtauksia poistetaan jätevedestä, jota syntyy kaivostoiminnasta, mineraalien käsittelystä, asuin- ja toimistorakennuksien vedenkäytöstä ja pintavalumista. Nämä epäpuhtaudet poistetaan yleensä mekaanisten, biologisten ja kemiallisten prosessien avulla.

Grundfosilla on kattava valikoima komponentteja, joita voidaan käyttää varastoidun jäteveden ja lietteen siirrossa, käsittelyssä ja puhdistuksessa sekä mekaanisissa, biologisissa ja kemiallisissa jätevesiprosesseissa. Lisäksi saatavilla on tarvittaessa myös täydelliset seuranta-, ohjaus- ja etähallintaratkaisut.

Jäteveden käsittelymenetelmät vaihtelevat suuresti yksinkertaisista saostusaltaista huippumoderneihin biologisiin käsittelyprosesseihin. Esimerkiksi prosessiveden käsittely niin, että sitä voidaan käyttää liuotusprosesseissa, on erittäin tärkeätä, koska sen avulla raakavedenottoa voidaan vähentää merkittävästi.

Grundfosin tehokkaat jätevesipumput on suunniteltu kaivostoiminnan, mineraalien käsittelyn ja asuinrakennusten lika- ja jätevesien käsittelyyn. Grundfosin korroosiota kestävistä materiaaleista valmistetut SE-pumput on varustettu tehokkailla yksikanava- tai SuperVortex-juoksupyörillä, minkä ansiosta suuretkin kiintoaineet kulkevat järjestelmässä ongelmitta ja tukkeutumisriski pienenee merkittävästi.

Grundfosin sekoittimet ja virtauskehittimet ovat erinomainen, energiatehokas ratkaisu kaikenkokoisissa tankeissa tehtävään sekoittamiseen: ne saavat aikaan kokonaisvirran, jossa virtausnopeus on miltei absoluuttisen tasainen ja välysten muodostumisriski on pieni. Nämä järeät tuotteet on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista, ja niiden huoltaminen ja käyttäminen on ongelmatonta vaativissakin ympäristöissä.

Kattavasta eri teknologioihin perustuvien annostelupumppujärjestelmien valikoimastamme löytyy optimaalinen ratkaisu sekä pienien että suurien määrien annosteluun. Lisäksi Grundfosilta saa myös sähköisiä ja sähkökemiallisia lisävarusteita, joilla voi varmistaa toimien täydellisen hallinnan, ja täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä kuiva-aineiden valmisteluun ja luotettavaan annosteluun.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.

Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500