Jäähdytys

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Jäähdytys

Grundfosin keskipakopumput kestävät jopa −40 °C:n lämpötilan, joten ne sopivat käytännössä kaikkiin käyttökohteisiin, joissa jäähdytys on oleellinen osa prosessia.

Tavalliset yksi- ja monijaksoiset keskipakopumput pystyvät kierrättämään tehokkaasti alimmillaan −20 °C:n lämpöisiä nesteitä. Tätä kylmemmät nesteet vaativat huolellisempaa käsittelyä, jotta pumpun rakenteen materiaalin rasitus ja sen aiheuttamat odottamattomat ja kalliit seisokit voidaan välttää. Vastauksena tähän haasteeseen Grundfosilla on järeitä pumppuja ja erityismateriaaleja, jotka kestävät jopa −40 °C:n lämpötilan.

Kaikkiin jäähdytyspumppuihin voidaan asentaa taajuusmuuttaja, joka takaa luotettavan lämpötilojen hallinnan jäähdytysjärjestelmissä. Erityisesti jäähdytyskäyttöön suunniteltujen pumppujen valikoimaan kuuluu myös pienikokoisia pumppuja, jotka ovat ihanteellinen ja erittäin luotettava ratkaisu muun muassa dialyysilaitteiden jäähdytykseen, sekä vaativiin teollisuusprosesseihin tarkoitettuja suuria pumppumalleja.

Kaikki lääketieteellisiin hoitolaitteisiin integroitavat pumput voidaan luonnollisesti toimittaa asianmukaisesti sertifioituina.

Grundfosin luotettavien jäähdytyspumppujen tuoteperheeseen kuuluu myös malleja, joita ei tarvitse huoltaa käytännössä katsoen lainkaan. Esimerkiksi magneettikäyttöistä jäähdytyspumppua käytetään jäähdytettäessä tuulivoimaturbiineja, joissa luotettavuus ja pitkä käyttöikä ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä.

 

HaasteRatkaisu
Lämpötilan pitäminen tasaisena on välttämätöntä herkissä prosesseissa. Grundfosin kierroslukuohjatut pumput takaavat tasaisen lämpötilan. 
Parametrien säätämisen pitkä vasteaika tekee muutoksista hankalia ja epäluotettavia. Grundfosin E-pumppuratkaisut voidaan toimittaa anturein varustettuna. Antureiden avulla voidaan ottaa huomioon toissijaiset vaikutukset ja pitkät siirtoajat ja näin taata järjestelmän tarkka reagointi. 
Glykolin ja suolaveden viskositeetti muuttuu lämpötilan muuttuessa. Grundfosin valikoimassa on pumppuja, joissa on suuret moottorit ja jotka hoitavat tehokkaasti suurenkin kuormituksen. 
Jäähdytysnesteet saattavat lyhentää mekaanisten akselitiivisteiden käyttöikää merkittävästi tai jopa tuhota ne täysin. Grundfosin tuotevalikoimassa on kehittyneitä pumppuratkaisuja, joiden akselitiivisteissä on otettu huomioon juuri tämä ongelma. 
Energiankulutus on tärkeätä asiakkaallesi. Grundfosin tehokkaat E-pumppuratkaisut säätävät pumpun toimintaa automaattisesti todellisen tarpeen mukaan ja näin vähentävät energiankulutusta merkittävästi. E-ratkaisut täyttävät kansainvälisten tehokkuusstandardien vaatimukset. 
Maiden väliset jännite- ja taajuuserot voivat hankaloittaa varastonhallintaa. Grundfosin E-ratkaisuissa on kaksoistaajuustoiminto ja laaja jännitealue, joka mahdollistaa saman ratkaisun käyttämisen kaikkialla maailmassa. Lisäksi E-ratkaisuilla on kaikki tarvittavat hyväksynnät. 

Tärkeitä huomautuksia

Erittäin korkeita tai matalia lämpötiloja käytettäessä on tärkeätä harkita huolellisesti, millaista kumia kyseiseen kohteeseen käytetään. Sama koskee prosesseja, joissa käytetään öljyä, koska öljy saattaa liuottaa tiettyjä kumilaatuja.

Jäähdytystornien kaltaisissa avoimissa järjestelmissä on tärkeätä ottaa huomioon kontaminaatioriski.

Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500