Esikäsittely

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Välppäämö

Raakajätevedessä on paljon erilaista kiinteää materiaalia, esimerkiksi WC-paperia, kankaanpaloja, hygieniatuotteita, muovipusseja ja puun palasia. Puhdistusprosessin ensimmäinen vaihe on tällaisen materiaalin poistaminen muun muassa jätevedenpuhdistamon mekaanisen laitteiston tukkeutumisen ja toimintahäiriöiden estämiseksi. Jäteveden mekaanisen puhdistuksen ensimmäinen vaihe on välppäys.

Kertyneen materiaalin tehokas pesu vähentää hävitettävän jätteen määrää merkittävästi ja estää hajuhaittoja. Grundfosilta saat pumppu- ja ohjausratkaisut tehokkaaseen välppien vastavirtahuuhteluun, jolla voidaan varmistaa välppäämön luotettava toiminta.

Grundfosin Hydro MPC -tuoteperheen monijaksoisten paineenkorotusjärjestelmien ansiosta pystyt hallitsemaan painetta helposti. Kun käytät niitä yhdessä tasoanturilisävarusteidemme kanssa, voit varmistaa tehokkaan pesuprosessin koko välppäämössä.

Hiekan, soran ja rasvan erotus

Kun suuret roskat on erotettu jätevedestä, voidaan siirtyä mekaanisen puhdistuksen seuraavaan vaiheeseen eli hiekan ja rasvan erotukseen. Näiden ainesten erotus ennen jäteveden biologista puhdistusta on välttämätöntä, jotta jätevedenpuhdistamon sujuva toiminta voidaan varmistaa.

Yleisesti tähän käytetään ilmastettua hiekan- ja rasvanerotinta, jossa jatkuva ilmastus pitää orgaanisen aineen suspendoituneena nesteessä, kun taas hiekka poistetaan saostamalla ja pinnalla kelluva rasva kuoritaan pois. Jos hiekkaa ja soraa ei poisteta, vaan ne pääsevät esiselkeyttimeen tai pidemmälle puhdistamolaitteistoon, laitteiden tukkeutumis- ja kulumisongelmat saattavat lisääntyä huomattavasti.

Soran poistaminen vaatii pumpuilta järeyttä ja kestävyyttä. Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan kestävät pumput, jotka on varustettu Vortex-juoksupyörillä, on suunniteltu erityisesti suuren jätevesivirtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Näiden luotettavien laitteiden avulla voit varmistaa käyttöturvallisuuden. Grundfos toimittaa hieno- tai karkeakuplailmastusjärjestelmiä, joilla voidaan tuottaa suuria ilmavolyymeja soran ja rasvan poiston erotusprosesseja varten.

Tasausallas

Kovalla sateella ylimääräinen jätevesi voidaan varastoida tasausaltaaseen. Tasausaltaiden avulla jätevedenpuhdistamon kustannukset voidaan optimoida tehokkaasti, koska näin voidaan rakentaa pienempiä käsittelyaltaita ja varmistaa, että vesikuormitus jakautuu tasaisesti puhdistamon eri osiin.

Grundfosin tuotevalikoimaan kuuluu useita pumppaus- ja ohjausratkaisuja sekä sekoittimia ja puhdistuslaitteita, jotka yhdessä varmistavat tasausaltaan luotettavan ja automaattisen toiminnan. Kun vesikuormitus vähenee ja kapasiteettia on taas käytettävissä, jäteveden siirto jatkuu jälleen tehokkaasti.

Tasausaltaita voi olla erikokoisia ja -mallisia. Altaan täyttö ja tyhjennys voi perustua painovoimaan, pumppujärjestelmään tai näiden yhdistelmään sen mukaan, millaisista vesiolosuhteista on kyse. Grundfosilta löydät näihin vaativiin olosuhteisiin sopivat pumput. Grundfosin SE/SL-, S- ja KPL/KWM-sarjan kestävät pumput on suunniteltu erityisesti suuren virtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Grundfosin tasoanturilisävarusteilla voit varmistaa, että pumppujärjestelmä pystyy hallitsemaan mahdolliset suorituskykyvaatimusten vaihtelut. Näin jätevesi pystytään siirtämään tasausaltaaseen ja sieltä pois olosuhteisiin sopivimmalla tavalla.

Tasausaltaiden tehokas sekoittaminen ja puhdistus on erittäin tärkeää käyttökustannusten minimoimiseksi ja hajuhaittojen välttämiseksi. Grundfosin RainJet-tuoteperhe on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen. Lisäksi niiden rakenne on kestävä ja ne on helppo huoltaa. Tuotteita voi käyttää yksin tai yhdessä järeiden ja kestävien AMD-sekoittimien kanssa.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Taajuusmuuttajien (Grundfos CUE) lisäksi Grundfosilta saa moottorin suojausratkaisuja (MP204), joilla voi seurata moottorin toimintaa ja varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.

Esiselkeytys

Mekaanista puhdistusta seuraavan esiselkeytyksen tavoitteena on vähentää jäteveden orgaanista kuormitusta ennen biologista puhdistusta. Merkittävä osa jäteveden orgaanisista epäpuhtauksista voidaan poistaa yksinkertaisesti antamalla hiukkasten laskeutua painovoimaisesti, mikä onkin kustannustehokas tapa pienentää biologisen puhdistuksen volyymia ja siihen liittyviä kustannuksia.

Esiselkeytyksessä on tärkeää luoda ihanteelliset laskeuttamisolosuhteet, joten virtausolosuhteet ja veden virtausnopeus suunnitellaan saostamista suosiviksi. Esiselkeytyksestä syntyvää laskeutunutta ainesta kutsutaan raakalietteeksi, ja se pumpataan esiselkeyttimistä lietteen käsittelyyn. Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan kestävät pumput, jotka on varustettu Vortex-juoksupyörillä, on suunniteltu erityisesti suuren jätevesivirtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena.

Prosessiin voidaan lisätä kemikaaleja ja polyelektrolyyttejä prosessin tehostamiseksi ja lietteen laskeuttamisen parantamiseksi. Näin jopa 80 % suspendoituneesta aineesta saadaan poistetuksi. Grundfosilta saa eri teknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä niin pienten kuin suurten määrien annosteluun saostamis- ja flokkausvaiheissa ja pH-arvon säätämisen yhteydessä sekä täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä valmisteluvaiheisiin ja orgaanisten saostusaineiden ja polyelektrolyyttien luotettavaan annosteluun.

Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500