Biologinen puhdistus

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Biologinen puhdistus on yleisimmin käytetty mekaanisen puhdistuksen jälkeinen tapa poistaa jätevedestä orgaanista ainetta ja ravinteita. Se on myös yksi jätevedenpuhdistamon laajimmista ja kalleimmista prosesseista.

Jäteveden biologisessa puhdistuksessa käytetään yleisesti aktiivilieteprosessia. Siinä hyödynnetään tiettyjen jäteveden hiutaleita muodostavien bakteerien kasvua. Parhaiden mahdollisten olosuhteiden luominen bakteerikannalle edellyttää, että jätevesi ja liete seisovat jonkin aikaa, jotta biologiset prosessit käynnistyvät.

Biologisen puhdistuksen aikana bakteerit siirtyvät prosessialueelta toiselle. Alueiden olosuhteet vaihtelevat: vallitsevissa aerobisissa, anoksisissa tai anaerobisissa oloissa hyödynnetään erilaisia biologisia prosesseja orgaanisen aineen ja ravinteiden, kuten typen ja fosforin, poistamisessa.

Kun jätevettä kierrätetään alueelta toiselle, Grundfosin SRP-kierrätyspumput siirtävät luotettavasti suuriakin jätevesimääriä heikolla paineella. Grundfosin AFG-virtauskehittimet ovat erinomainen, energiatehokas ratkaisu suurissa altaissa tehtävään sekoittamiseen ja sen varmistamiseen, että bakteerihiutaleet eivät painu altaan pohjalle: ne saavat aikaan kokonaisvirran, jossa virtausnopeus on miltei absoluuttisen tasainen ja välysten muodostumisriski on pieni.

Grundfosilla on myös kiinteitä ja siirrettäviä hienokuplailmastusjärjestelmiä jäteveden ilmastukseen biologisen puhdistuksen aikana. Itseimevä AeroJet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja sitä voi käyttää niin sekoittamisessa kuin ilmastuksessakin.

Siinä tapauksessa, että virtauskehittimiä ei voi käyttää allasmallin takia, kannattaa valita Grundfosin AMD- tai AMG-sekoitin. Nämä järeät tuotteet on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista, ja niiden huoltaminen ja käyttäminen on ongelmatonta vaativissakin ympäristöissä.

Lietteen kierrätys jälkiselkeyttimestä aerobiseen altaaseen on yksi aktiivilieteprosessin keskeisistä vaiheista. Luotettava ratkaisu tähän vaiheeseen on Grundfosin SE/SL-, S- ja KPL/KWM-sarjan kestävät pumput, jotka on suunniteltu erityisesti virtauksen hallintaan ja jotka voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Järjestelmään voidaan lisätä myös taajuusmuuttajia (Grundfos CUE) sen mukaan, miten puhdistamoa halutaan ohjata.

Grundfosilta saa eri teknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä sekä pienten että suurten määrien annosteluun. Pumppuja voidaan käyttää prosessialtaan pH-arvon säätämiseen ja substraattien annosteluun esimerkiksi fosforin ja typen biologisen poistoprosessin ylläpitämiseksi.

Jälkiselkeytys

Biologisen puhdistuksen jälkeen käsitelty vesi on erotettava aktiivilietteestä. Tämä tapahtuu jälkiselkeyttimissä. Aktiiviliete on hieman vettä painavampaa, ja se erotetaan vedestä antamalla lietehiutaleiden laskeutua painovoimaisesti. Laskeuttamista edesauttaa selkeyttimen rakenne, joka varmistaa vähäisen turbulenssin ja alhaisen virtausnopeuden.

Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan pumput, jotka on varustettu Vortex-juoksupyörillä, pystyvät käsittelemään jopa 5 %:n kuiva-ainepitoisuutta lietteen palautuspumppaamisessa. Järjestelmään voidaan lisätä myös taajuusmuuttajia (Grundfos CUE) sen mukaan, miten puhdistamoa halutaan ohjata.

Tämän jälkeen suurin osa laskeutetusta lietteestä palautetaan prosessialtaaseen uudelleen käytettäväksi, ja päivätuotosta vastaava määrä pumpataan lietteen käsittelyyn. Lietteen kierrätyksellä pystytään varmistamaan, että saavutetaan jäteveden tehokkaaseen puhdistukseen tarvittava lietteen ikä.

Prosessiin voidaan lisätä kemikaaleja ja polyelektrolyyttejä saostumisen aikaansaamiseksi ja lietteen laskeuttamisen parantamiseksi. Grundfosilta saa eri teknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä niin pienten kuin suurten määrien annosteluun saostamis- ja flokkausvaiheissa sekä täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä valmisteluvaiheisiin ja orgaanisten saostusaineiden ja polyelektrolyyttien luotettavaan annosteluun.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta prosessiallasratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Laskennallista virtausmekaniikkaa (CFD) hyödyntävien simulaatioiden avulla kokonaisratkaisu voidaan optimoida ilmastuksen ja sekoittamisen kannalta. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.

Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500