Jätevedenpuhdistus

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Jätevedenpuhdistuksessa poistetaan epäpuhtauksia kotitalouksien, teollisuuden tai kaupan jätevesipäästöistä tai pintavalumavesistä. Nämä epäpuhtaudet poistetaan yleensä mekaanisten, biologisten ja kemiallisten prosessien avulla. Grundfosilla on kattava valikoima komponentteja mekaanisille, biologisille ja kemiallisille jätevedenpuhdistamoille.

Jätevedenpuhdistusmenetelmät vaihtelevat suuresti yksinkertaisista saostusaltaista huippumoderneihin biologisiin käsittelyprosesseihin. Puhdistuksella pyritään vähentämään jäteveden saastepitoisuutta ennen sen päästämistä vesistöihin. Jätevedessä voi olla muun muassa bakteereita, viruksia, happea kuluttavia aineita, ravinteita, lääkeaineita, kemikaaleja ja raskasmetalleja.

Grundfosilla on vuosikymmenten kokemus pumppausratkaisujen ohjaus- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä, ja valmistamme itse omat pumppumoottorimme kaikille nestetyypeille ja kaikkiin virtausolosuhteisiin. Näin pystymme varmistamaan, että hydrauliikasta, moottoreista, sähköjärjestelmistä ja muista mekaanisista komponenteista muodostuu saumaton ja tehokas pumppauskokonaisuus.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saat ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE), jotka on esiohjelmoitu Grundfos-tuotteiden kanssa käytettäviksi. Näin voit taata, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.

Kun käytetään Grundfosin kehittämiä tehokkaita moottoreita, yhdessä integroitujen tai ulkoisten taajuusmuuttajien kanssa tai ilman niitä, moottorien tehokkuutta koskevan lainsäädännön vaatimukset voidaan saavuttaa eri maissa — tai joissakin tapauksissa jopa ylittää. Kun otetaan huomioon, että keskimäärin 85 % tavallisen pumppujärjestelmän elinkaarikustannuksista syntyy energiankulutuksesta, siirtyminen tehokasta moottoriteknologiaa hyödyntävien Grundfos-pumppujen käyttöön voi tuottaa jopa 50 %:n säästöt elinkaarikustannuksissa ja vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia.

Grundfosilla on laaja valikoima nimenomaan jätevedenpuhdistukseen suunniteltuja laitteita. Jätevedenpuhdistamon kestävyys edellyttää, että ratkaisu kestää kulutusta ja toimii kustannustehokkaasti ja ongelmitta. Grundfos on tukenasi ratkaisun koko elinkaaren ajan: tarjoamme käyttöönottosopimuksia, jotka takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimuksia, jotka kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.

Simulaatiot apuna allasmallien suunnittelussa

Virtaussimulaatioiden avulla suunnittelijat voivat tarkistaa, että sekoittimet ja virtauskehittimet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Laskennallista virtausmekaniikkaa (CFD) hyödyntävät simulaatiot antavat suunnittelijoille mahdollisuuden tarkistaa, että sekoittimet ja virtauskehittimet toimivat todellisissakin tilanteissa ongelmitta. Tällöin mallia voidaan tarvittaessa muokata vielä suunnitteluvaiheessa. Grundfos on jo vuodesta 2004 lähtien käyttänyt CFD-mekaniikkaa hyödyntäviä simulaatioita dokumentaatiossaan.

CDF-simulaatioiden avulla suunnittelijat voivat määrittää optimaalisen paikan ja määrän sekoittimille, jotta:

  • voidaan varmistaa kiintoaineiden pysyminen suspendoituneina
  • optimaalinen nopeus säilyy aerobisissa olosuhteissa
  • välykset pystytään turvaamaan
  • vältetään takaisinvirtaus ilmastuksen aikana.

Maksaako se vaivan?
Kun altaassa on enemmän kuin yksi sekoitin, on olemassa vaara, että ne toimivat toisiaan vastaan. Tehokkuus laskee, ja joissain tapauksissa operaattorit asentavat altaaseen lisää sekoittimia, jotta haluttu lopputulos saavutettaisiin. Puutteellisen suunnittelun paikkaaminen voi olla hyvin kallista.

CDF-simulaatiot havainnollistavat ne vaikutukset, joita erilaisilla sekoitinasetuksilla voi olla virtaukseen tietyssä tankissa. Kun verrataan erilaisia määrityksiä ja asentoja, on mahdollista löytää tasapaino sijoitetun pääoman (asennettujen sekoittimien määrä) ja toimintakulujen (sekoittimen tehokkuus / kWh) välillä.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että prosessialtaita on olemassa muutamaa perusmuotoa, joten CDF-simulaation käyttäminen tietyssä hankkeessa on yleensä nopeaa ja edullista.

Ota yhteyttä Grundfosiin, kun olet seuraavan kerran tekemisissä jätevedenpuhdistamoon liittyvän hankkeen kanssa. CFD-simulaatio voi säästää aikaa ja rahaa!


Submersible and dry-installed pumps

Submersible and dry-installed pumps

Pumps for aggressive environments


sewage handbook

Sewage Pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


Pump handbook

Pump Handbook

A guide to dimensioning and optimising reliable pumping systems.

Lataa PDF

46.6 MB


Pumps in water treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


Motor book

Motor Book

Information on electric motors, operating modes and purposes.

Lataa PDF

16.5 MB


The Centrifugal Pump

The Centrifugal Pump

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500