Pumppaamoiden käyttöönottovaihtoehdot

Vaihtoehto 1

Pumppaamon käyttöönotto sisältäen:

 • Pumppujen (max. 250 kg) asennus kaivoon ja kaapelien kytkentä sähkökeskukseen
 • Ilmastointiputkien ja aloituskaiteen asennus
 • Pinnansäätölaitteen anturien asennus (vipat, pinta-anturi)
 • Grundfos-pinnansäätölogiikan parametrointi ja/tai pintavippojen säätö,
 • Pumppaamon Grundfos-toimintojen kokeilu ja käyttöönottopöytäkirjan teko

Tilaajalta edellytetään ennen käyttöönottoa seuraavaa:

 • Pumppaamolle on kuorma-auton kestävä vapaa pääsy
 • Liittymäkaapeli on asennettu, kytketty ja mittarointi (kWh-mittari) on tehty
 • Tilaaja hoitaa viranomaistarkastukset
 • Sähkökeskus on asennettu paikoilleen ja siinä on sähköt kytkettynä
 • Painelinjassa on pumppausvalmius
 • Tarvittaessa kaivoon saadaan vettä koepumppausta varten
 • Maadoituselektrodin asennus kaapeliojaan
 • Pumput ja muut käyttöönottoon tarvittavat tarvikkeet oltava kohteessa

Mikäli tilaajasta johtuvista syistä käyttöönotto ei onnistu yhdellä käynnillä, Grundfos pidättää oikeuden laskuttaa ylimääräisistä käynneistä voimassa olevan hinnaston mukaan.

Vaihtoehto 2

Pumppaamon käyttöönotto ja sähkökeskuksen asennus sisältäen:

 • Sähkökeskuksen asennus pumppaamon kannelle
 • Pumppujen (max. 250 kg) asennus kaivoon ja kaapelien kytkentä sähkökeskukseen
 • Ilmastointiputkien ja aloituskaiteen asennus
 • Pinnansäätölaitteen anturien asennus (vipat, pinta-anturi)
 • Grundfos pinnansäätölogiikan parametrointi ja/tai pintavippojen säätö
 • Pumppaamon Grundfos-toimintojen kokeilu ja käyttöönottopöytäkirjan teko

Tilaajalta edellytetään ennen käyttöönottoa seuraavaa:

 • Pumppaamolle on kuorma-auton kestävä vapaa pääsy
 • Liittymäkaapeli on asennettu, kytketty ja mittarointi (kWh mittari) on tehty
 • Sähkökeskuksessa on sähköt kytkettynä
 • Tilaaja hoitaa viranomaistarkastukset
 • Painelinjassa on pumppausvalmius
 • Tarvittaessa kaivoon saadaan vettä koepumppausta varten
 • Maadoituselektrodin asennus kaapeliojaan
 • Pumput ja muut käyttöönottoon tarvittavat tarvikkeet oltava kohteessa

Mikäli tilaajasta johtuvista syistä käyttöönotto ei onnistu kahdella käynnillä, Grundfos pidättää oikeuden laskuttaa ylimääräisistä käynneistä voimassa olevan hinnaston mukaan.

Vaihtoehto 3

Pumppaamon käyttöönotto ja sähköurakointi, sisältäen:

 • Pumppujen (max. 250 kg/kpl) asennus kaivoon ja kaapelien kytkentä sähkökeskukseen
 • Ilmastointiputkien ja aloituskaiteen asennus
 • Liittymiskaapelin liittäminen sähkökeskukseen
 • Mittaroinnin (kWh-mittari) tilaus etukäteen sähkölaitokselta
 • Sähkökeskuksen asennus paikoilleen
 • Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan teko sähköurakoinnista ja varmennustarkastus, yli 35A
 • Pinnansäätölaitteen anturien asennus (vipat, pinta-anturi)
 • Grundfos pinnansäätölogiikan parametrointi ja/tai pintavippojen säätö
 • Pumppaamon Grundfos-toimintojen kokeilu ja käyttöönottopöytäkirjan teko

Tilaajalta edellytetään ennen käyttöönottoa seuraavaa:

 • Liittymiskaapelin asennus pumppaamolle asti
 • Sähköliittymän tilaaminen sähkölaitokselta
 • Pumppaamolle (< 3 m) on kuorma-auton kestävä vapaa pääsy
 • Painelinjassa on pumppausvalmius
 • Tarvittaessa kaivoon saadaan vettä koepumppausta varten
 • Maadoituselektrodin asennus kaapeliojaan
 • Pumput ja muut käyttöönottoon tarvittavat tarvikkeet oltava kohteessa

Mikäli tilaajasta johtuvista syistä käyttöönotto ei onnistu kahdella käynnillä, Grundfos pidättää oikeuden laskuttaa ylimääräisistä käynneistä voimassa olevan hinnaston mukaan.

Optiot

Pumppaamon liittäminen Grundfos-kaukovalvontaan käyttöönoton yhteydessä

Radiomodeemilla varustettu pumppaamo, vaihtoehto 1. sisältäen:

 • Antennimasto (4 metriä sinkitty teräsputki) kiinnikkeineen
 • Maston kiinnitys ja antennin suuntaaminen tilaajan antamien ennakkotietojen (radiomittaussuunnitelman) mukaan
 • Elsa-logiikan parametrointi (modeemikommunikointiin liittyvät asetukset)
 • Paikallismodeemin ohjelmointi
 • Valvomon ”master-modeemin” ohjelmointi
 • Valvontasivun luominen Grundfos Kauko-ohjelmaan
 • Yhteyden muodostaminen pumppaamolle ja hälytystestaus

GSM-modeemilla varustettu pumppaamo, vaihtoehto 2. sisältäen:

 • SIM-kortin asennus modeemiin (SIM-kortti tilaajalta)
 • Elsa-logiikan parametrointi (modeemikommunikointiin liittyvät asetukset
 • Paikallismodeemin ohjelmointi
 • Valvontasivun luominen Grundfos Kauko-ohjelmaan
 • Yhteyden muodostaminen pumppaamolle ja hälytystestaus

Grundfos kaukovalvontaan liittäminen edellyttää, että pumppaamolle on tilattu etukäteen tarvittava logiikka- sekä modeemilaitteisto.

Seuraavat ohjaintyypit on tuettu Grundfos Kauko-ohjelmistossa:

 • ELSA2000
 • ELSA-i
 • ELSA-i4

Muiden ohjaintyyppien liittäminen Grundfos-kaukovalvontaan vaatii aina erikoisvalvontasivun luomisen. Sen lisääminen on neuvoteltava tapauskohtaisesti Grundfosin automaatio-osaston kanssa (huomioitava jo tilausvaiheessa).