Pumppusyyni

Yleistä

Yleistä

Selkeä kuva mahdollisista tavoista säästää energiaa

Pumppusyyni on Grundfosin kehittämä kattava analyysityökalu, jolla voidaan tunnistaa liiallinen energiankulutus missä tahansa pumppausjärjestelmässä. Suorittamiemme pumppusyynien mukaan 30–50 % pumppujen kuluttamasta energiasta voitaisiin säästää. Käyttökohteissa tämä merkitsisi huomattavia säästöjä ja tavallista ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Grundfosin asiantuntijat tekevät tarvittavat mittaukset ja suorittavat pumppusyynin. Siinä mitataan pumpun käsittelemä materiaalimäärä ja virtauksen vaihtelut suhteellisen lyhyellä ja tarkasti määritellyllä aikajaksolla. Grundfosin asiantuntija kirjaa muistiin eri mittauslaitteiden antamat tiedot, esimerkiksi:

  • Laskettavat arvot, kuten virtauksen ja energiankulutuksen
  • Analogiset arvot, kuten paineen, lämpötilan ja vedenkorkeuden
  • Käyttöhäiriöt, esim. pumpun käynnistys/pysäytys, venttiilin avaus/sulkeminen

Pumppusyynissä selvitetään pumppujesi todellinen hyötysuhde ja ehdotetaan toimenpiteitä sen parantamiseksi. Ehdotusten tukena on laskelmat mahdollisista säästöistä, CO2-päästövähennyksistä ja ajasta, jonka kuluttua sijoitus on maksanut itsensä takaisin.

Edut

  • Huomattavat säästöt käyttökustannuksissa
  • Merkittävästi pienempi kokoonpanon hiilijalanjälki

Toimitus
Ensikontakti

Ensikontakti

KONSULTOINTIPALAVERI

Annamme pumppaamosi perustietoihin perustuvan kuntoarvion tai suoritamme energiatarkastuksen.

Vianetsintä

Vianetsintä

ARVIOINTI PAIKAN PÄÄLLÄ

Tarkastamme laitteet, kokoamme luettelon asennetuista pumpuista ja niiden tehosta sekä määritämme toimenpiteet.

Ehdotus

Ehdotus

ANALYYSI

Pumppusyyni suoritetaan lokitietojen perusteella, ja sen pohjalta laaditaan pumpun tai pumppujen kuormitusprofiili

Toteutus

Toteutus

SUOSITUKSET

Saat meitä kirjallisen kuntoraportin, joka sisältää pumppusyynin tulokset ja suositukset.

Arviointi

Arviointi

TULOS

  • Osaat valita oikean pumpun järjestelmääsi.
  • Erinomainen suorituskyky
  • Energia- ja kustannussäästöt
Seuranta

Seuranta

SEURANTA

Huollon jälkeen varmistamme, että työt on suoritettu laadukkaasti ja että asiakas on tyytyväinen huolletun Grundfos-pumpun toimintaan.

Case-esimerkkejä

Case-esimerkkejä

Oheistuotteet
Ota yhteyttä

Contact us

Ota yhteyttä lähimpään huoltopisteeseen valitsemalla maa.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500