Pumppauksen ratkaisut ja projektiosaaminen samasta paikasta

Overview_TEXT

Yleiskuvaus

Oy Grundfos Pumput Ab tarjoaa suomalaisille asiakkaille Grundfosin laadukkaat pumpputuotteet ja pumppauksen kokonaisratkaisut sekä niiden huoltopalvelut. Esimerkiksi Ypäjälle Grundfos toteutti vedenottamon tekniikan saneerauksen KVR-urakkana.

Hyvä esimerkki Oy Grundfos Pumput Ab:n kokonaisprojektiosaamisesta on 1980-luvulla rakennetun vedenottamon koko tekniikan saneeraus KVR-urakkana Ypäjällä. 

Keväällä 2019 valmistunut urakka sisälsi suunnittelun, piirustukset, purkutyöt, pumput ja muut laitteet ja niiden asennuksen, käyttöönoton ja loppuraportoinnin. Hyödynnämme tämänkaltaisissa kokonaisurakoissa tarpeen mukaan alihankkijoiden osaamista ja
käytämme myös muiden laitetoimittajien tuotteita, jotta aikaansaamme asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla vastaavan ratkaisun.

Vedenottamoon asennettiin saneerauksessa mm. SP 17-8 -verkostopumput, CUE taajuusmuuttajat ja siniaaltosuodattimet. Veden pH:ta mittaa DID -säätöyksikkö joka lähettää mA-viestinä säätötiedon DDA-pumpuille alkalointia varten. Kaikki tiedot kerätään paikallislogiikkalaite Elsa DC:hen, josta ne ovat myös siirrettävissä kaukovalvontoihin esim. Modbusväylän kautta.  

Kohde oli haastava, koska vedenottamon piti olla toiminnassa koko saneerauksen ajan. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä vedenottamo oli poissa toiminnasta vain parin lyhyen katkon verran. Omat haasteensa urakkaan toivat pohjavesialueella työskentely ja korkeat hygieniavaatimukset.  

Isoin haaste oli kaiken tarvittavan teknologian mahduttaminen käytössä olevaan tilaan, koska vedenottamon rakennus on melko pieni. Hyvällä suunnitteluosaamisella saimme ratkaistua tämänkin ongelman.  

Enemmän kuin pumpputoimittaja  

Grundfos-konsernin Suomen myyntiyksikön ja huollon Oy Grundfos Pumput Ab:n pääkonttori on Vantaalla. Lisäksi asiakkaita palvelee huoltoyksikkö Seinäjoella ja huoltopartnereita ympäri maan.  

Toimitamme asiakkaillemme pumppuja ja pumppaamoja, jotka edustavat alan uusinta huipputeknologiaa. Olemme kuitenkin enemmän kuin pelkkä pumpputoimittaja, koska meillä on vuosien kokemus niin pienten yksittäisten linjapumppaamoiden kuin myös
isompien ja haastavien kokonaisprojektien toteuttamisesta asiakkaiden yksilöllisten vaatimusten mukaan. Lisäksi voimme huolehtia toimittamiemme tuotteiden huollosta niiden koko elinkaaren ajan.

Aihe:

Vedenottamon tekniikan saneeraus KVR-urakkana

Sijainti:

Google Map

Ypäjä

Yritys:

Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos

Contacts_TEXT

Yhteydenotto

Ota yhteyttä, jos tarvitset vastaavan ratkaisun.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Yhteydenotto

Ota yhteyttä, jos tarvitset vastaavan ratkaisun.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa