Vähimmäishyötysuhdeindeksi

21/07/2014

EcoDesign-direktiivi EU 547/2012; kuivamoottoripumput

Kiertovesipumppujen energiatehokkuutta säännellään aiempaa voimakkaammin EU-tasolla. Grundfos panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja kulkee energiatehokkuuden kärjessä.

Kuivamoottoristen kiertovesi- ja paineenkorotuspumppujen energiatehokkuutta mitataan MEI-indeksin perusteella. Mitä korkeampi MEI-luku on, sitä energiatehokkaampi pumppu on. Indeksi onkin helppo tapa verrata pumppujen energiatehokuutta.

  • MEI-arvo lasketaan parhaimman hydraulisen hyötysuhdepisteen mukaisesti, käyttäen 75 %, 100 % ja 110 % virtaaman toimintapistettä suhteessa parhaimman hyötysuhteen pisteeseen.
  • 1.1.2013 10 % heikoimman hyötysuhteen pumpuista poistui markkinoilta tai niiden hyötysuhdetta parannettiin.
  • Arvo MEI 0,70 tarkoittaa, että pumppu kuuluu hyötysuhteeltaan parhaimpaan kolmannekseen. Yli MEI 0,7 arvoja valmistajat eivät saa ilmoittaa.
  • Mikäli pumpun hyötysuhdeindeksi on alle vaatimustason sitä ei voida CE-merkitä.

MEI-indeksin lisäksi sähkömoottoreiden IE-luokka kertoo moottorin energiatehokkuudesta. Grundfos toimittaa pumput vähintään IE3-luokan moottorilla.

Grundfosin mallivalikoimasta MEI-indeksi koskettaa esimerkiksi TP-, CR-, NK-, NB- ja SP-pumppuja.

Lataa tästä TP-pumppujen MEI-arvotaulukot.

Työselitysmalli – kiertovesipumput