Kaikki mukaan BIM-vallankumoukseen

All aboard the BIM revolution
Tietomallinnus yleistyy rakennusteollisuudessa

Perimmäinen syy rakennusten tietomallin (BIM, Building Information Model) takana on tehdä koko rakennusprosessista tehokkaampi ja toimivampi yli toiminto- ja organisaatiorajojen. Tietomallia voidaan käyttää rakennuksen kaikissa elinkaaren vaiheissa, ei vain suunnittelun ja rakentamisen aikana.

BIM – Changing the way we work

Käsite BIM on ollut olemassa vuosikymmeniä, mutta se ei ole vielä saavuttanut käännekohtaa, jossa kaikki rakennusteollisuudessa käyttäisivät sitä. Miksi? Koska BIM vaatii, että muutamme tapaamme työskennellä, kertoo arkkitehti Wesley Benn, BIM-asiantuntija ja RTC-tapahtuman (Revit Technology Conference) puheenjohtaja.

"CAD oli aikoinaan merkittävä uudistus, kun se julkaistiin", Benn sanoo. "Se oli tehokkaampaa kuin piirtäminen käsin, mutta oikeastaan ​​se oli vain uusi ​​media, eikä sinänsä muutos ajattelutavassa. BIM on kuitenkin täysin uusi tapa työskennellä. Se heijastaa sitä, miten esimerkiksi rakentaja 1400-luvulla ymmärsi sekä suunnittelun että rakentamisen. Hän tiesi miten jokin laite tai rakennus tehdään, mutta lisäksi hän ymmärsi miten se vaikuttaa muihin laitteisiin tai rakennuksiin. Näin pitää myös BIM-ammattilaisen ajatella."


Benn selittää, että suunnittelemme kyllä rakennukset 3D:nä, mutta sitten konvertoimme mallin paperille tulostusta varten 2D:ksi - muutoksia varten joudumme kuitenkin palaamaan taas takaisin 3D-versioon. "Meidän on päästävä eroon käytännöstä, jossa piirrustukset tulostetaan paperille", hän sanoo. "Jos suunnittelemme 3D:nä, analysoimme ja muokkaamme 3D:nä, kommunikoimme 3D:nä ja johdamme 3D:nä, niin voimme välttää uskomattoman määrän jätettä ja virheitä, joita nykyinen työskentelytapamme synnyttää. Emme voi välttää kaikkia virheitä, mutta voimme huomattavasti vähentää niiden esiintymistä ja vakavuutta."

Suurin hyöty saadaan, kun kaikki osapuolet käyttävät tietomallia, mutta se vaatii ajattelutavan muutosta. Rakennusteollisuus on konservatiivinen ja sen tärkeimmät sidosryhmät – valmistajat, arkkitehdit, insinöörit, rakennusliikkeet ja isännöitsijät – kantavat huolta lähinnä omista tarpeistaan. Mutta jos enemmistö sidosryhmistä ymmärtää kokonaisuuden ja haluaa omaksua uuden ajattelutavan, niin silloin hankkeella on hyvät edellytykset saada täysi hyöty irti tietomallista.

Tieto on pääasia

Suurimmat mahdollisuudet tietomallissa ovat BIM-objektin sisältämät tiedot. "Tieto on BIM:n keskiössä", Benn sanoo. "Suurin uudistus on malliin sisältyvä tieto, joka on syvällisempää ja tarkempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kysymys onkin miten parhaiten saada, analysoida ja käyttää tätä tietoa."  

Tanskalaisen tekniikan konsulttiyritys 3Dbyggerin toimitusjohtaja Tore Hvidegaard sanoo "BIM muuttuu yksinkertaiset piirustukset älykkäiksi 3D-malleiksi. Rakennuksen LVI-asennukset laskevalle insinöörille se tarkoittaa, että hän voi työskennellä nopeammin ja virheettömämmin ja muutokset voidaan päivittää paljon helpommin."

BIM-objektista insinööri saa tarkkojen fyysiset mittojen lisäksi myös tiedot virtaamasta, tehosta ja paineesta – tätä tietoa apuna käyttäen insinööri voi ennustaa miten rakennus suoriutuu tietyillä kokoonpanoilla.

"Todellinen muutos on se, että hanke on läpinäkyvämpi", Hvidegaard sanoo. "Kun saatavilla on paljon enemmän tietoa rakennuksesta, voidaan päätöksiä tehdä paljon aikaisemmassa vaiheessa prosessia. Esimerkiksi energiatehokkuus voidaan optimoida koko rakennuksen elinkaaren ajalle."


"Todellinen muutos on se, että hanke on läpinäkyvämpi"

Tore Hvidegaard, toimitusjohtaja, 3Dbyggeri, Tanska

Tore Hvidegaard
Tore Hvidegaard

Tasapainon löytäminen

Yksi tärkeimmistä haasteista valmistajille, kuten Grundfos, on tarjota BIM-objekteja, jotka sisältävät oikean määrän tietoa, jotta niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Tarvitaan tasapaino geometrian ja datan välillä, lisäksi sisältö tulisi olla tarkoituksenmukaista siihen vaiheeseen, jossa BIM-käyttäjä toimii.

"Tiedon taso on tärkeää", sanoo Benn. "Haluan tietää virtausnopeudet, virtaussuunnan, valmistajan nimen, tuotteen mallinumeron, painon ja vastaavat tiedot, jotta voin nopeasti määrittää ne suunnitelmaani. Mutta suunnittelun varhaisessa vaiheessa minun ei tarvitse nähdä esimerkiksi putkilaippoja, enkä halua muutakaan liian "raskasta" sisältöä malliini. Aivan kuten Revit-ohjelmassa (yksi eniten käytetyistä BIM-ohjelmista), haluan määritellä onko mallini karkea, keskikarkea vai yksityiskohtainen, tämä koskee niin visuaalista renderöintiä kuin mallin sisältämän tiedon laajuutta."

Tietomallin avulla projektit ovat läpinäkyvämpiä
Tietomallin avulla projektit ovat läpinäkyvämpiä, sanoo Tore Hvidegaard. "Kun saatavilla on paljon enemmän tietoa rakennuksesta, voidaan päätöksiä tehdä paljon aikaisemmassa vaiheessa prosessia. Esimerkiksi energiatehokkuus voidaan optimoida koko rakennuksen elinkaaren ajalle."

Monet asiantuntijat sanovat, että yksi ainoa maailmanlaajuinen standardi edistäisi tietomallinnuksen läpimurtoa. Tämä visio vaikuttaa hyvin kaukaiselta monista syistä. Rakentamismääräykset ja lait vaihtelevat maittain. Monet asiakkaat eivät halua olla vain yhden ohjelmistoyrityksen standardin varassa. "Yksi, yleisesti hyväksytty standardi on hieno unelma, mutta vain unelma" Benn sanoo. "Eroavaisuudet graafisissa standardeissa, työmenetelmissä, kielessä ja rakentamiskulttuureissa tekevät siitä mahdottoman tehtävän. Ilman maailmanlaajuista eksklusiivista käyttöönottoa, siitä tulee vain yksi standardi lisää. Se lisää sekavuutta, ei vähennä sitä."


"Yksi, yleisesti hyväksytty standardi on hieno unelma, mutta vain unelma"

Wesley Benn, BIM-asiantuntija ja RTC-tapahtuman puheenjohtaja

Wesley Benn
Wesley Benn

Vaikka kyseessä on hyvin suuri ja kansainvälinen teollisuus, tietomallinnusta käytetään vain hyvin pienessä osaa projekteja. Joissain määrin ohjelmistojen kehittäjät ajavat muutosta kohti tietomallinnusta, mutta he ovat riippuvaisia ​​markkinoiden valmiudesta ottaa uusi tekniikka käyttöön. Maantieteellisellä sijainnilla on myös merkittävä vaikutus. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa suuret urakoitsijat näkevät etuja tietomallissa, koska mittakaavat ovat siellä suuria. Euroopassa taas valtiolliset säädökset, jotka säätelevät rakennusalaa, toimivat muutosvoimana.

"Vuodesta 2007 alkaen Tanskassa on ollut säädös, että julkisrakennukset on suunniteltava BIM-mallina", Hvidegaard toteaa. "Se vastaa noin 50 prosenttia Tanskan markkinoista. Sama kehitys on nähtävissä myös Norjassa ja Suomessa." Benn, joka asuu Sydneyssä, Australiassa, kertoo: " Australiassa ja Uudessa-Seelannissa arkkitehdit ajavat muutosta, kun taas Aasiassa ja erityisesti Japanissa erityisesti huolto- ja ylläpitohenkilöstö haluavat tietomallin."

Tee virtuaalinen kiertokäynti

Kun katsotaan tulevaisuuteen, uudet tekniikat kuten virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality) tulevat ruokkimaan muutosta tietomallinnukseen, koska ne kumpikin tekevän tietomallin kaytöstä entistäkin tehokkaampaa ja helpommin lähestyttävää.  Microsoft Hololens ja Oculus Rift mahdollistavat esimerkiksi kävelykierroksen rakennuksen sisällä katsomaan miltä asunto näyttää tai miten putket on vedetty, jo ennen kuin rakentaminen on edes alkanut. Virtuaalista kiertokäyntiä voidaan käyttää myös suunnitteluprosessissa, mikä tulee tuomaan aivan uuden näkökulman turvallisuuteen suunnittelukatselmuksissa.

Esimerkiksi urakoitsija voi käyttää AR-laitetta kuten Daqri-älykypärää, jolloin hän voi vain kävellä tietyn osan luokse työmaalla, katsoa sitä ja saada heti tiedon siitä, koska se on edellisen kerran tarkastettu ja pitääkö se tarkastaan uudelleen.

Nämä tekniikat tulevat merkittävästi muuttamaan miten työskentelemme kaikkien rakennusprosessin sidosryhmien kanssa, Benn sanoo. "Varhaiset omaksujat käyttävät jo nyt VR- ja AR-tekniikoita parantamaan suunnitteluprosesseja, asiakas viestintää ja toimitilajohtamista.
Uskon, että tekniikan nopean kehittymisen, jonka ansiosta laitteet pienentyvät, suorituskyky paranee ja kustannukset pienentyvät merkittävästi, ansiosta nämä tekniikat tulevat yleiseen käyttöön seuraavan kolmen–viiden vuoden aikana."

Kuka tai mikä tahansa sitten ajaakaan muutosta omaksumaan BIM työmenetelmäksi, on turvallista sanoa, että BIM on tullut jäädäkseen. "BIM on tulevaisuus", sanoo Hvidegaard. "Se on vain ajan kysymys. Jos käytät jotain, joka on 30–40 prosenttia nopeampi, käyttäisitkö sitä vai puoliin projekteistasi vai niihin kaikkiin?  Olemme pisteessä, josta ei ole paluuta."

 

Grundfos BIM-materiaalit

Grundfos BIM-materiaalit


Grundfos haluaa tarjota korkealaatuista BIM-materiaalia

Grundfos aloittaa tarjoamaan korkealaatuista BIM-materiaalia Revit-projekteihin. Materiaalin avulla tuottavuus voi parantua huomattavasti, kun käytössä on Grundfosin tuotteita.

Lue lisää tästä

Suunnittelijan Grundfos

Suunnittelijan Grundfos

Tieto-taitoa ja työkaluja helpottamaan päivääsi. Suunnittelijan Grundfos tukee sinua pumppujen määrittämisessä suunnitelmiin ja parantaa osaamistasi tarjoamalla tietoa alasta ja näkemyksiä järjestelmien  suunnittelusta. Lisäksi tarjolla on filmejä, työkaluja ja paljon muuta.

Siirry Suunnittelijan Grundfosiin tästä


    Facebook Twitter LinkedIn