Turvallisuustiedote Kevät 2018

TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE KOSKIEN 1-VAIHEISIA (1x230V) GRUNDFOS UNILIFT AP -PUMPPUJA

Grundfos Suomessa myytyjen tuotteiden UNILIFT AP 12 1-vaihe, UNILIFT AP 35 1-vaihe ja UNILIFT AP 50 1-vaihe osalta kyseessä on takaisinkutsu, jossa kaikki tyhjennyskäytössä irrallaan käytettävät tuotteet (ei kiinteästi asennetut) pyritään paikantamaan ja korvaamaan uusilla pumpuilla Grundfosin toimesta.

Grundfosin sisäisissä tutkimuksissa on todettu, että tietyissä olosuhteissa pumput voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran, mikäli sähköiset varolaitteet (maadoitettu pistorasia ja/tai vikavirtasuoja) eivät ole kunnossa. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että paikannamme riskialttiit tuotteet ja joko korvaamme ne uusilla tai korjaamme olemassa olevan tuotteen.

Kyseessä on seuraavat Suomessa myydyt tuotteet, siirreltävässä käytössä olevat ja valmistettu tammikuun 2017 ja helmikuun 2018 välillä:

  • Grundfos UNILIFT AP 12, 1-vaihe pumppuja (1x230V)
  • Grundfos UNILIFT AP 35, 1-vaihe pumppuja (1x230V)
  • Grundfos UNILIFT AP 50, 1-vaihe pumppuja (1x230V)

Tämä turvallisuustiedote ja takaisinkutsu ei koske niitä tyhjennyspumppuja, jotka ovat kiinteästi asennettu eikä tästä johtuen siirretä paikasta toiseen. Nämä asennukset ja pumput ovat luokiteltu turvallisiksi.

Virheen laadusta johtuen haluamme huomauttaa, että oma-aloitteisiin korjaaviin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä.

Jos epäilet että sinulla on kyseessä oleva tuote ja käytät sitä irrallaan (mobiilina) tai sinulle herää kysymyksiä tai haluat lisätietoja, voit soittaa puhelinnumeroon: 040 643 1133

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Kuva: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-vaihe)