Tietosuojakäytäntö

Grundfos Digital Solutions -ratkaisuja koskevat käyttöehdot

Käyttöehdot

Palvelujen kuvaus

Grundfos Digital Solutions -ratkaisujen (”Digital Solutions”) avulla voidaan käyttää Grundfosin tarjoamia tietoja ja palveluita.

Digital Solutions kattaa Grundfosin verkkosivun, josta pääsee käyttämään erilaisia
palveluja, kuten itsepalveluratkaisuja, yhteydenottolomakkeita, erikoissisältöpyyntöjä ja uutiskirjeen tilauksia. Sivuston kautta löytyvät myös ilman tilin luomista käytettävät Grundfosin sovellukset, kuten Grundfos GO -sovellukset ja Grundfos Product Center. Jotkin sovellukset edellyttävät sovelluskohtaisen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksymisen. Luomalla tilin käyttäjä saa käyttöönsä lisämoduuleja sovelluksissa.

Ehtojen hyväksyminen

Grundfosin tarjoamia Digital Solutions -ratkaisuja, kuten kaikkia päivityksiä, parannuksia ja uusia ominaisuuksia, koskevat seuraavat käyttöehdot (”käyttöehdot”). Grundfos pidättää oikeuden päivittää käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehtojen uusin versio on luettavista verkkosivustolla napsauttamalla verkkosivun alareunassa ”Käyttöehdot”. Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot käyttämällä Digital Solutions -ratkaisuja tai verkkosivustoa millä tahansa tavalla.

Vastuuvapauslauseke

Grundfos tarjoaa Digital Solutions -ratkaisut palveluna, josta käyttäjät saavat tietoja. Tietojen siirtäminen ei muodosta minkäänlaista kumppanuussuhdetta Grundfosiin. Digital Solutionsin kautta saatuja tietoja ei pidä käyttää ennen kuin käyttäjä on ollut yhteydessä Grundfosiin henkilökohtaisesti. Vaikka Digital Solutionsin tiedot sekä ohjelmistojen ja muiden palveluiden tiedot pyritään pitämään mahdollisimman oikeellisina, Digital Solutions -ratkaisut saattavat sisältää virheitä tai puutteellisia tietoja, joista Grundfos ei ole missään vastuussa. Digital Solutions -ratkaisujen sisältämälle materiaalille ja sisällölle ei myönnetä minkäänlaisia takuita, vaan ne tarjotaan ”sellaisenaan”.

Grundfos tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa Digital Solutions -ratkaisujen käytöstä, niistä ladattujen elementtien tai niissä olevien tietojen käytöstä aiheutuvista laitteisto- tai ohjelmistovaurioista tai tiedostojen katoamisesta. Grundfos ei myöskään takaa, että Digital Solutions -ratkaisuissa Grundfosin tarjoamat tai sen puolesta tarjotut Digital Solutions -ratkaisut tai palvelut (mukaan lukien maksuttomat
ohjelmistolataukset) soveltuvat käyttäjän vaatimuksiin tai että niiden toiminta on keskeytyksetöntä, ajantasaista, turvallista tai virheetöntä tai että Grundfosin käyttämissä Digital Solutions -ratkaisuissa tai -palvelimissa ei ole viruksia tai virheitä tai että ne ovat täysin toimintakelpoisia tai tarkkoja. Grundfos pyrkii ylläpitämään Digital Solutions -ratkaisuja ja niiden toimintoja, mutta Grundfos ei vastaa Digital Solutions -ratkaisuissa tai niiden toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Grundfos saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille tai kolmansien osapuolten sovelluksiin. Käyttäjä käyttää tällaisia kolmansien osapuolten verkkosivustoja ja/tai sovelluksia omalla vastuullaan.

Sovellettava laki ei välttämättä salli joidenkin takuiden poislukemista tai välittömien tai välillisten vahingonkorvausvastuiden rajoittamista tai poislukemista. Kaikki rajoitukset tai poislukemiset eivät myöskään välttämättä koske kaikkia käyttäjiä. Tästä huolimatta missään tilanteessa Grundfosin tai sen tytäryhtiöiden kokonaisvahingonkorvausvastuu käyttäjää kohtaa ei saa olla suurempi kuin käyttäjän Digital Solutions -ratkaisujen käytöstä maksama summa (jos maksettu).

Laiton tai kielletty käyttö

Näiden käyttöehtojen mukaisesti Digital Solutions -ratkaisujen käyttö edellyttää, ettei niitä käytetä mihinkään laittomaan tai kiellettyyn toimintaan. Digital Solutions -ratkaisuja ei saa käyttää siten, että niiden käyttö voi vaurioittaa tai kuormittaa Grundfosin palvelinta tai siihen liitettyjä verkkoja tai estää niiden käytön. Digital Solutions -ratkaisujen käyttö ei saa myöskään häiritä muiden tahojen Digital Solutions -ratkaisujen käyttöä. Käyttäjä ei saa myöskään hakkeroimalla tai muulla tavalla yrittää käyttää Digital Solutions -ratkaisuja, muiden tilejä tai Grundfosin palvelimia
luvattomasti. Käyttäjä ei saa millään tavalla hankkia tai yrittää hankkia materiaaleja tai tietoja, joita ei ole julkaistu Digital Solutions -ratkaisuissa tarkoituksellisesti.

Käyttäjä ei saa tietoisesti levittää viruksia, troijalaisia, matoja tai muuta haitallista
tai teknologiaa vaurioittavaa materiaalia.

Immateriaaliomaisuus

Digital Solutions -ratkaisut ja niiden sisältämät elementit, kuten kaaviot, data,
ohjelmistot, tekstit ja Digital Solutions -ratkaisujen logot, on suojattu
immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä, etenkin tekijänoikeuksia
ja/tai tavaramerkkiä koskevalla lainsäädännöllä.

Digital Solutions -ratkaisut ja niiden sisältämät elementit ovat yksinoikeudella
Grundfos Holding A/S:n omaisuutta.

Grundfos Holding A/S myöntää käyttäjälle rajoitetun, yksinoikeudettoman luvan käyttää Digital Solutions -ratkaisuja niille määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Digital Solutions -ratkaisujen tai niihin sisältyvien elementtien muunlainen käyttö katsotaan käyttöoikeuksien rikkomiseksi, ellei Grundfos Holding A/S ei ole etukäteen myöntänyt kirjallista lupaa muunlaiseen käyttöön.

Vahingonkorvausvastuu

Käyttäjän on korvattava Grundfosille (mukaan lukien sen tytäryhtiöt) kaikki vastuut,
vaateet, menetykset ja kulut, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai Grundfos-tilin väärinkäytöstä, ja estettävä niiden syntyminen.

Juridiset ristiriidat

Kaikkiin sovellusten käyttöön tai käyttöehtojen tulkintaan liittyviin kiistoihin
sovelletaan Tanskan lakia, pois lukien lainvalinta. Kaikki tästä loppukäyttäjän
lisenssisopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat käsitellään Kööpenhaminan tuomioistuimessa (Danmarks Domstole) Tanskassa.

Mikäli jotakin näihin ehtoihin liittyvää lakia myöhemmin tulkitaan tai muutetaan siten, että jokin näiden ehtojen kohta ei enää ole pätevä, muut ehdot säilyvät kuitenkin voimassa sellaisenaan.

Muuta huomioitavaa

Grundfos pidättää oikeuden muokata Digital Solutions -ratkaisuja tai keskeyttää tai
lopettaa niiden tarjoamisen milloin tahansa ilman erillistä syytä tai ilmoitusta. Grundfos pidättää myös oikeuden ilman erillistä syytä tai ilmoitusta estää käyttäjän, pääkäyttäjän tai valtuutettujen käyttäjien pääsy Digital Solutions -ratkaisuihin tai lopettaa Digital Solutions -ratkaisujen käyttöoikeus näiden tahojen osalta. Rajoittamatta edellä mainitun yleisluonteisuutta Grundfos voi keskeyttää tai estää käyttäjän pääsyn Digital
Solutions -ratkaisuihin milloin tahansa, jos käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja.

Käyttöehdot ovat ainoa sopimus Grundfosin ja käyttäjän välillä, ja ne korvaavat kaikki
aiemmat käyttöehtosopimukset.

Vaikka Grundfos ei vahvistaisi jotain tiettyä ehtoa, se ei luovu oikeudestaan vahvistaa sitä myöhemmin. Mikäli oikeudessa päätetään, että jokin näistä ehdoista ei koske käyttäjää, käyttöehtojen muut kohdat ovat edelleen voimassa. Grundfos voi oman harkintansa mukaan siirtää tämän sopimuksen jollekin muulle Grundfos Groupin oikeushenkilölle.

 

Tietosuojakäytäntö

Grundfos kerää henkilötietoja Digital Solutions -ratkaisujen tarjoamista varten. Käyttämällä Grundfosin Digital Solutions -ratkaisuja käyttäjä sallii Grundfosin käsitellä käyttäjän henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Grundfos on tietoinen siitä, että käyttäjä haluaa pitää verkossa antamansa henkilötiedot luottamuksellisina, joten Grundfosin vastuulla on suojata
vastaanotetut henkilötiedot asianmukaisesti ja käsitellä niitä vastuullisesti.

Jos käyttäjä ei halua hyväksyä tätä tietosuojakäytäntöä, hänen ei pidä käyttää Grundfosin Digital Solutions -ratkaisuja.

Millaisia tietoja Grundfos kerää ja käsittelee ja miten niitä käytetään?

Digital Solutions -ratkaisuja voi käyttää ilman käyttäjän tunnistamista ja henkilötietojen antamista.

Grundfos saattaa kuitenkin joskus pyytää käyttäjää rekisteröimään henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite (”henkilötiedot”). Näitä tietoja käytetään uutisviestien lähettämiseen ja muiden palvelujen tarjoamiseen.

Grundfos rekisteröi ja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjotakseen käyttäjän pyytämiä palveluja seuraavissa tapauksissa:

  • Käyttäjä käyttää joitakin itsepalvelutoimintoja ja yhteydenottolomakkeita
  • Käyttäjällä on kysyttävää Grundfosilta tai hän antaa palautetta
  • Käyttäjä tilaa uutiskirjeen tai
  • Antaa Grundfosille henkilötietoja verkkosivuston tai sovellusten kautta.

Grundfos tallentaa vain ne henkilötiedot (esim. sähköpostiosoite tai henkilökohtainen postiosoite), jotka ovat olennaisia käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamisen kannalta.

Lisäksi Grundfos kerää käyttäjää koskevia Digital Solutions -ratkaisujen käyttötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen, omaa tietopankkiaan ja omia analyysejaan varten, jotta
se voi luoda kattavan asiakaskuvan ja saada käsityksen asiakkaidensa todellisista vaatimuksista ja tarpeista. Näiden tietojen avulla pyritään luomaan entistäkin räätälöidympiä palveluja.

Grundfos ei tallenna maksutapoihin liittyviä tietoja, kuten luottokortin numeroa tai tilinumeroa, tai vastaavia tietoja.

Mitkä tahot (tietojenkäsittelijät) vastaavat tietojen hallinnasta ja pääsevät käsiksi henkilötietoihin?

Grundfos Holding A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Tanska) hallinnoi tietoja ja on vastuussa kerättyjen tietojen suojaamisesta.

Käyttäjän tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamista varten Digital Solutions -ratkaisuihin annetut henkilötiedot välitetään seuraaville tahoille:

  • Grundfos Groupiin kuuluvat yritykset
  • tarkoin valitut ja luotettavat kolmannet osapuolet, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanti

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Kööpenhamina, Tanska

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irlanti

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, Yhdysvallat

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, Yhdysvallat

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irlanti

Paikallisen lain vaatiessa muut valtuutetut kolmannet osapuolet voivat tarvittaessa
käyttää tai tallentaa henkilötietoja. Grundfos rajoittaa tällaisten kolmansien osapuolten
henkilötietojen käyttöä.

Missä käyttäjän henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja ja datatiedostoja voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa Grundfosilla on toimipaikkoja tai jossa Grundfosin palveluntarjoajat toimivat. Käyttämällä Grundfosin Digital Solutions 
-ratkaisuja tai antamalla tietoja Grundfosille käyttäjä sitoutuu siihen, että
tietoja voidaan siirtää käyttäjän asuinmaan ulkopuolelle maahan, jonka tietosuojaa koskevat säännöt voivat poiketa käyttäjän asuinmaan tai oleskelumaan (jossa tiedot annettiin Grundfosille) säännöistä.

Tietoja säilytetään sen aikaa, kun niitä tarvitaan yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Tietojen käyttöoikeus, valitukset

Käyttäjällä on oikeus tiedustella Grundfosin itsestään tallentamia tietoja, vastustaa tallennettuja tietoja ja henkilötietojen käsittelyä. Jos tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai merkityksettömiä, käyttäjällä on oikeus saada tiedot oikaistua tai poistettua.

Käyttäjällä on oikeus myös protestoida Grundfosin tekemiä profilointeja vastaan. Käyttäjä voi myös tehdä asiasta ilmoituksen tanskalaiselle tietosuojavaltuutetulle.

Jos haluat tietää asiasta enemmän tai muuttaa itseäsi koskevia tietoja, ota yhteyttä
Grundfos Holding A/S:ään täyttämällä tämä lomake

Tietosuojakäytäntöön liittyvät yhteydenotot, muutokset ja päivitykset

Grundfosin velvollisuutena on aina huolehtia henkilötietojen suojaamisesta sitä koskevien lakien mukaisesti. Tietosuojakäytännön päivitysajankohta näkyy käytännön alussa.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojen käytöstä tai niihin
liittyviä kommentteja, ota yhteyttä contact Grundfos Holding A/S.