Pintavesi — vedenotto

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Vedenotto järven tai joen rannalla sijaitsevasta matalasta kaivosta tuottaa helposti käsiteltävää vettä, joka on jo suodatettu luonnollisesti. Kun tarvitaan suuria vesimääriä, pintavedellä voidaan mainiosti täydentää puhtaan veden lähteitä, esimerkiksi lähde- ja pohjavettä.

Grundfos pystyy räätälöimään pumppausratkaisuja, joissa otetaan huomioon pintavesilähteiden asettamat vaihtelevat vaatimukset. Jokien ja järvien vesimäärän kausivaihteluiden vuoksi monijaksoiset SP-uppopumput ovat erinomainen ratkaisu näihin käyttökohteisiin, joissa vettä saattaa olla ajoittain erittäin suuria määriä.

Koska järviin ja jokiin on saattanut kulkeutua saasteita ja kasvinsuojeluaineita, järjestelmässä on käytettävä juuri oikeassa suhteessa kemiallista desinfiointia ja hidasta suodatusta järven tai joen rantatöyräälle sijoitettujen kaivojen avulla. Etähallinnan avulla voidaan säästää jopa 20 % lopullisen käsittelyn energia-, kemikaali- ja testauskustannuksista.

Grundfosin kehittämät täysin automaattiset desinfiointijärjestelmät ovat kätevä ratkaisu klooripohjaiseen desinfiointiin. Grundfosilta saat neuvoja ja desinfiointiratkaisuja klooriyhdisteillä, kuten kloorikaasulla (Cl2), natriumhypokloriitilla (NaOCl) ja klooridioksidilla (ClO2), tehtävään desinfiointiin.

Grundfosilta saat täydellisen, saumattomasti toimivaksi suunnitellun järjestelmän, johon on integroitu taajuusmuuttajia ja moottorin suojausratkaisuja. Grundfos CUE on yksi markkinoiden kattavimmista ja monipuolisimmista ulkoisten taajuusmuuttajien tuoteperheistä, joka on tarkoitettu nimenomaan pumppukäyttöön. Yhdessä helppokäyttöisen moottorin MP 204 -suojausratkaisun kanssa näillä taajuusmuuttajilla pystytään jatkuvasti seuraamaan ja ohjaamaan kaikkia tärkeitä parametreja, esimerkiksi kuivakäyntiä tai ylikuormitusta, ja näin varmistamaan järjestelmän vakaa toiminta.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta vedenkäsittelyratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön, etäseurantaan ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lataukset

Lataukset

 

SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500