Kemiallinen puhdistus — jätevesi

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kemiallinen puhdistus on osa jätevedenpuhdistusprosessia, ja sitä käytetään useimmissa jätevedenpuhdistamoissa jäteveden laadun parantamiseen ja bakteerien optimaalisten elinolojen takaamiseen.

Käytettävän kemiallisen menetelmän valinta määräytyy jätevesivaatimusten mukaan. Useimmiten päämääränä on poistaa fosforia kemiallisen saostuksen avulla ja säädellä pH-arvoa. Muita käyttökohteita on ulkoisen hiilen lisääminen, jos hiilen vähyys rajoittaa nitraatin biologista muuntumista typeksi.

Koska monet käytettävistä kemikaaleista ovat erittäin voimakkaita, annosteluasema on suunniteltava kyseisten kemikaalien vaatimusten mukaan. Tähän liittyy tarvittavat turvallisuusmenettelyt sekä kemikaalien varastointiratkaisujen, annostelupumppujen, sekoittimien ja putkiston suunnittelu.

Grundfosilla on tähän tarvittava ammattitaito: pystymme räätälöimään annosteluaseman kemikaalityypin (tiiviste, käyttövalmis liuos tai kuiva kemikaali), yrityksesi tarpeiden, tarvittavien turvallisuusmenettelyiden, kemikaalien varastointiratkaisun ja olemassa olevan järjestelmän mukaan.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun ja annostelujärjestelmän valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500