Jäteveden käsittely — kaivostoiminta

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Kaivosteollisuuteen liittyvässä jäteveden käsittelyssä epäpuhtauksia poistetaan jätevedestä, jota syntyy kaivostoiminnasta, mineraalien käsittelystä, asuin- ja toimistorakennuksien vedenkäytöstä ja pintavalumista. Nämä epäpuhtaudet poistetaan yleensä mekaanisten, biologisten ja kemiallisten prosessien avulla.

Grundfosilla on kattava valikoima komponentteja, joita voidaan käyttää varastoidun jäteveden ja lietteen siirrossa, käsittelyssä ja puhdistuksessa sekä mekaanisissa, biologisissa ja kemiallisissa jätevesiprosesseissa. Lisäksi saatavilla on tarvittaessa myös täydelliset seuranta-, ohjaus- ja etähallintaratkaisut.

Jäteveden käsittelymenetelmät vaihtelevat suuresti yksinkertaisista saostusaltaista huippumoderneihin biologisiin käsittelyprosesseihin. Esimerkiksi prosessiveden käsittely niin, että sitä voidaan käyttää liuotusprosesseissa, on erittäin tärkeätä, koska sen avulla raakavedenottoa voidaan vähentää merkittävästi.

Grundfosin tehokkaat jätevesipumput on suunniteltu kaivostoiminnan, mineraalien käsittelyn ja asuinrakennusten lika- ja jätevesien käsittelyyn. Grundfosin korroosiota kestävistä materiaaleista valmistetut SE-pumput on varustettu tehokkailla yksikanava- tai SuperVortex-juoksupyörillä, minkä ansiosta suuretkin kiintoaineet kulkevat järjestelmässä ongelmitta ja tukkeutumisriski pienenee merkittävästi.

Grundfosin sekoittimet ja virtauskehittimet ovat erinomainen, energiatehokas ratkaisu kaikenkokoisissa tankeissa tehtävään sekoittamiseen: ne saavat aikaan kokonaisvirran, jossa virtausnopeus on miltei absoluuttisen tasainen ja välysten muodostumisriski on pieni. Nämä järeät tuotteet on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista, ja niiden huoltaminen ja käyttäminen on ongelmatonta vaativissakin ympäristöissä.

Kattavasta eri teknologioihin perustuvien annostelupumppujärjestelmien valikoimastamme löytyy optimaalinen ratkaisu sekä pienien että suurien määrien annosteluun. Lisäksi Grundfosilta saa myös sähköisiä ja sähkökemiallisia lisävarusteita, joilla voi varmistaa toimien täydellisen hallinnan, ja täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä kuiva-aineiden valmisteluun ja luotettavaan annosteluun.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500