Jälkikäsittely

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Puhdistetun jäteveden päästäminen herkkään ympäristöön tai sen käyttäminen kasteluvetenä vaatii jälkikäsittelyä eli esimerkiksi suodatusta ja/tai desinfiointia. Grundfosilta löytyy pumppujärjestelmiä kaikkiin tämän jätevedenpuhdistusvaiheen vaihteleviin tarpeisiin.

Useimmiten käytetään hiekkasuodattimia, mutta suodatukseen voi käyttää myös muita tekniikoita, kuten rumpusuodattimia ja kalvoja. Mitä tahansa suodatustekniikkaa käytetäänkään, pumppujärjestelmän tulee pystyä ylläpitämään virtausta ja painetta luotettavasti sekä syöttövaiheessa että suodattimien vastavirtahuuhtelussa. Hiukkaset siivilöityvät pois vedestä ja tarttuvat ja jäävät suodattimeen. Suodattimeen jäänyt aine vähentää painetta suodattimessa, joten sitä on poistettava jatkuvasti tai silloin, kun paineen alenema saavuttaa tietyn rajan.

Suodattimien oikeanlaisen syötön voi varmistaa keskipakopumppujärjestelmillä, joita on saatavilla erilaisilla virtauskapasiteeteilla ja kuiva- tai uppoasennettuina. Grundfosin Hydro MPC -tuoteperheen monijaksoisten paineenkorotusjärjestelmien ansiosta pystyt takaamaan, että järjestelmässä on aina vastavirtahuuhtelun tarvitsema paine.

Suodatuksen jälkeen vesi voidaan vielä desinfioida ennen sen päästämistä vesistöihin. Grundfosilta saa eri desinfiointiteknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä sekä pienten että suurten määrien annosteluun. Lisäksi Grundfosin desinfiointijärjestelmät voidaan räätälöidä juuri sinun yrityksesi tarpeiden ja annosteluvaatimusten mukaan.

Desinfiointia käytetään jätevedenpuhdistuksessa mikrobien määrän merkittävään vähentämiseen ja siten jäteveden laadun parantamiseen. Kemiallinen puhdistus on tähän erittäin hyvä ratkaisu, ja sitä käytetäänkin nykyisin useimmilla jätevedenpuhdistamoilla.

Grundfosin lisävarusteilla voit varmistaa annostelu- ja desinfiointiprosessien täydellisen hallinnan, ja ne voidaan integroida järjestelmään saumattomasti. Grundfosilla on tähän tarvittava ammattitaito: pystymme räätälöimään annosteluaseman kemikaalityypin (tiiviste tai käyttövalmis liuos), yrityksesi tarpeiden, tarvittavien turvallisuusmenettelyiden, kemikaalien varastointiratkaisun ja olemassa olevan järjestelmän mukaan.

Perinteisesti klooriyhdisteet ovat olleet yleisimmin käytetty jäteveden kemiallinen desinfiointimenetelmä. Grundfosilta saat neuvoja ja desinfiointiratkaisuja klooriyhdisteillä, kuten kloorikaasulla (Cl2), natriumhypokloriitilla (NaOCl) ja klooridioksidilla (ClO2), tehtävään desinfiointiin. Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun ja annostelujärjestelmän valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500