Pumppaamotarkastukset

pumppaamo tark

Asiakkaan toiveesta Grundfosin huoltohenkilöstö tekee pumppaamotarkastuksia. Tarkistuksesta tehdään aina kirjallinen yhteenveto, josta selviää pumppaamon sen hetkinen kunto.

Pumppaamotarkastuksessa huomioidaan ensin välittömässä korjaustarpeessa olevat viat sekä arvioidaan pumppaamon kuluvien osien käyttöikä. Tietojen perusteella luodaan saneeraustoimille budjettiarvio. Saneeraustoimenpiteet suunnitellaan ja aikataulutetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati